Skip to main content

De Zendingscommissie is een kleine commissie die staat voor het vergroten van de betrokkenheid van de gemeente bij het werk van de Zending in samenhang met Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Dat doen we vanuit drie kernwoorden: Geloven (Z) – Helpen (W) – Bouwen(O).

Geloven (zending)

Het evangelie heeft door de eeuwen heen mensen hoop gegeven. Ook vandaag inspireert het geloof mensen om in navolging van Jezus te kiezen voor naastenliefde. Het evangelie wijst ons de weg van vrede en gerechtigheid. Dit geloof willen we delen met mensen ver weg en dichtbij.

Helpen (werelddiaconaat)

Overal ter wereld leven mensen in moeilijke omstandigheden. Armoede, onderdrukking, discriminatie, oorlog of ziekte maakt hun leven moeilijk. Wij willen deze mensen helpen. Door geld of goederen te geven, door onze stem te verheffen tegen onrecht, door te luisteren en te bidden.

Bouwen (ontwikkelingssamenwerking)

Onze hulp is erop gericht dat mensen op eigen benen komen te staan. Duurzame verbeteringen komen alleen tot stand via goede samenwerking. Daarom willen we, samen met anderen en vanuit een christelijke identiteit, bouwen aan een wereld die voor iedereen leefbaar is.

Om bovenstaande doelstellingen te realiseren kiezen we in samenwerking met de ZWO-commissie van de Gereformeerde Kerk voor één (hoofd)project waarbij alle aspecten (ZWO) tot hun recht komen en directe betrokkenheid van de gemeente tot de mogelijkheden behoort.

Projecten

Dit kan een Kerk In Actie-project zijn of een lokaal project, geïnitieerd vanuit een van beide gemeenten. De Zendingscommissie verleent haar medewerking aan de kerkdiensten op de eerste zondag van maart (voorjaarszendingdienst) en de tweede zondag in november (najaars- zendingsdienst) waarbij bijvoorbeeld bovengenoemde projecten nader worden toegelicht. We organiseren een jaarlijkse thema actie rond de 40-dagen tijd met als doel de gemeente bewust te maken van de noden in de wereld en er is dan speciale aandacht voor het bewust maken van de jeugd, bijvoorbeeld door acties met de Kinderkerk. Ook de jaarlijkse paasgroeten-kaartenactie wordt georganiseerd door de Zendingscommissie en we organiseren samen met de ZWO de dinertour en andere activiteiten om gelden in te zamelen voor onze doelen.
De Zendingscommissie werkt nauw samen met de ZWO-commissie van de Gereformeerde kerk en we vergaderen ongeveer eens in de twee maanden afwisselend in de Ark en Rehoboth.

Contact en informatie

De zendingscommissie bestaat momenteel uit de volgende leden:
Remmelt Heemskerk (diaken, Werelddiakonaat), Marjan Prins en Greet van Rijn.
Voel je je betrokken bij de drie letters Z, W, O? Help dan mee met de zendingscommissie! Je bent van harte welkom, Remmelt Heemskerk (diaken, Werelddiakonaat) met een van bovengenoemde leden voor meer informatie.