Skip to main content
Elkaar ontmoeten in de Dorpskerk

Ontmoeten

Samen kerk zijn en God leren kennen

Gemeente in de Dorpskerk

De gemeente in de Dorpskerk is een gemeente van Jezus Christus, waar mensen samenkomen, God eren en in de kracht van de Heilige Geest dienen in Gods koninkrijk. Ook doordeweeks zijn er tal van activiteiten waarin wij elkaar ontmoeten.

Zijn er activiteiten die je aanspreken, dan ben je van harte welkom om mee te doen.

Ontmoetingen

Ontmoeting na de kerkdienst

Na de morgendiensten is er in de ontmoetingsruimte van de kerk gelegenheid om elkaar te ontmoeten met koffie, thee, limonade en wat lekkers. Op warme dagen is dit op het plein vóór de kerk. Bij speciale gelegenheden is dit in Zalencentrum Rehoboth (tegenover de kerk).

Gemeentemaaltijd

Regelmatig worden er gemeentemaaltijden georganiseerd, waarbij ontmoeten centraal staat. Iedereen is daar welkom, zowel om mee te eten als mee te helpen.
Met een groep enthousiaste koks zijn we dit seizoen graag weer uw gastheer en gastvrouw.
Tijdens de maaltijden draait het niet alleen om het eten, maar ook om de ontmoeting en het met elkaar gemeente zijn. Neem gerust je gast(en) mee of mensen voor wie de kerk misschien een te grote drempel is.

Iedereen is welkom, jong en oud, alleen, samen of gezin.

Je wordt verwacht om 16.45 uur in Zalencentrum Rehoboth waar we om 17.00 uur starten met een twee- of driegangenmaaltijd. We zijn op tijd klaar zodat je ook de avonddienst kunt bezoeken. De kosten zijn € 5 per persoon.

Als het financieel moeilijk is om bij te dragen, laat het dan gerust weten. Dan zoeken en vinden we een oplossing.

Om in te schatten voor hoeveel mensen er gekookt moet worden vragen we je om je uiterlijk de donderdag voor de maaltijd aan te melden.

Aanmelden

Voor aanmelden en eventuele vragen kun je contact opnemen met
Frits en Lenie de Vogel of Jan en Clasien de Bruyn 

Kringen

In onze gemeente zijn veel kringen actief, waarin leren, Bijbelstudie, ontmoeten en kennismaking centraal staan.

Leerkringen

Geloofsopvoeding voor ouders/opvoeders met kinderen van 0 t/m 4 jaar

Je stond er heel bewust, met je kind bij de doopvont. En je wilt graag je kind(eren) in het christelijke geloof opvoeden. Maar hoe doe je dat concreet? Hoe pak je het aan?

Wat betekent geloof voor jezelf en voor je kinderen?

We willen de doopouders van de afgelopen jaren een uitnodiging sturen voor twee avonden die over dit soort vragen gaan. Er worden verschillende thema’s besproken die te maken hebben met de opvoeding en geloofsontwikkeling van kinderen en we zullen eerlijk met elkaar in gesprek gaan over de betekenis van het geloof voor jezelf en voor je kinderen. Zo krijg je handvatten aangereikt om je geloofsopvoeding vorm te geven en leer je een aantal jonge ouders uit de gemeente kennen.
Heb je de afgelopen twee à drie jaar een kind laten dopen en heb je interesse, laat het weten!  

Geloofsopvoeding voor ouders/opvoeders met kinderen op de basisschool en op de middelbare school

Elk seizoen worden er een aantal avonden over geloofsopvoeding georganiseerd.

Daarbij kan je denken aan allerlei thema’s zoals: hoe geef je het geloof handen en voeten in het gezin, hoe geef je overtuigingen en waarden door, tegen welke vragen en uitdagingen loop je aan als opvoeders, hoe kunnen we elkaar daarbij helpen, wat kan de gemeente daarbij betekenen.

Mooie thema’s dus, die inhoudelijk en met praktijkvoorbeelden worden uitgewerkt. Leerzaam.

Contact

Voor aanmelden en eventuele vragen kun je contact opnemen met ds. Aaldert Gooijer of ds. Martina Stougie-de Wit

Woensdagavondgebed

Iedere eerste en derde woensdagavond van de maand houden wij het avondgebed.

Met elkaar bidden

Zoals je het gemakkelijker volhoudt om te sporten als je daarvoor een vast moment in de week prikt en het met een groepje doet, zo geldt dat ook voor het gebed. Want het valt niet mee om daarvoor tijd te nemen. En ook al lukt dat wel, dan nog heeft het meerwaarde om ook met anderen te bidden. Vandaar dat we dit seizoen de eerste en derde woensdag van de maand de Dorpskerk openen om met elkaar te bidden - en dat kan ook in een moment van stilte, dat er zal zijn.
We beginnen om 19.15 en eindigen rond 19.45 uur (dus er kan daarna nog van alles gedaan worden). 

Van harte welkom!

Voor aanmelden en eventuele vragen kun je contact opnemen met ds. Aaldert Gooijer of ds. Martina Stougie-de Wit.

Huiskringen

Follow Me (FM)

De naam Follow Me (FM) is ingegeven door de oproep van Jezus om Hem te volgen. De afkorting FM geeft lading aan onze roeping om een zender te zijn in deze wereld. Want waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over.

We inspireren elkaar. De deelnemers zitten in verschillende levensfasen, die van jonge gezinnen tot ouderen die zich nog jong genoeg voelen om volop mee te doen. Aan het einde van het seizoen organiseren we een gezellige bijeenkomst met een activiteit én een barbecue. Dit doen we samen met de kring “Ontmoetingen”.

Eenmaal in de drie weken

FM komt eenmaal per drie weken bij elkaar op maandagavond. Inloop van de avond is om 19.45 uur en om 20.00 uur beginnen we. Om 21.30 uur sluiten we af. Daarna is er altijd, voor wie dat wil, een nazit. Vanwege de groepsgrootte komen we niet meer bij iemand thuis bij elkaar, maar in Rehoboth. Het afgelopen jaar bespraken we aan de hand van het boekje van Letty Lalleman: “Leren vertrouwen op God”, Bijbelstudies over de Psalmen. 

Meedoen?

Wil je meedoen of eerst een keer komen kijken? Je bent welkom!
Voor aanmelden en eventuele vragen kun je contact opnemen met Leen en Jannie Tanis

Timoteüskring

Zoek jij een laagdrempelige kring met veertigers en vijftigers? Voel je welkom!

Om de veertien dagen komen wij op donderdagavond als kring bij elkaar en bestuderen wij de bijbel, discussiëren en praten over de alledaagse dingen die ons bezighouden. Voor de afwisseling gebruiken we net als vorig jaar twee boekjes om invulling te geven aan de avond.

Informatie

Voor meer informatie, aanmelden en eventuele vragen kun je contact opnemen viaTobias Prinsen

Ontmoetingen

De laatste jaren zijn in deze kring o.a. de eerste hoofdstukken van Genesis besproken, maar ook Handelingen en diverse Bijbelse personen.

Deze kring komt maandelijks van oktober t/m mei samen bij een van de deelnemers thuis, meestal op de tweede dinsdagavond van de maand. Andere activiteiten zoals een bezoek aan een synagoge of een startende Stadsgemeente worden niet geschuwd.
De jaarlijkse contacten met de kring Follow Me (FM) zijn intussen een mooie traditie geworden.

Weet je welkom!!

Voor aanmelden en eventuele vragen kun je contact opnemen met Peter Schipper

Gemeente Groei Groep

De Gemeente Groei Groep is een kring voor mensen in de leeftijd van ongeveer 20 tot 40 jaar.

Om te groeien in het geloof en in de onderlinge betrokkenheid op elkaar, is het belangrijk dat je in gesprek kunt gaan met anderen.

We komen om de 3 weken bij elkaar en praten met elkaar aan de hand van het boekje “Ontmoetingen met Jezus” van L.M. Vreugdenhil.

Ben je (ongeveer) tussen de 20 en 40 jaar en sta je open voor het geloofsgesprek dan ben je van harte welkom!

Gespreksleiding en info/opgave bij ds. Martina Stougie-de Wit