Skip to main content
Kerkdienst in de Dorpskerk

Kerkdiensten

In de Dorpskerk

Elke zondag zijn er kerkdiensten in de Dorpskerk. Wij komen dan samen om te zingen, in de Bijbel te lezen en te luisteren wat de predikant ons daarover vertelt en leert. 

Morgendienst

Kerkdiensten PG Berkel en Rodenrijs

Kerkdienst

Doopdienst

Doopdienst

Scholendienst PG Berkel en Rodenrijs

Scholendienst

De morgendienst begint om 10:00 uur en richt zich op de gemeente in de hele breedte: ouderen, jongvolwassenen, tieners en gezinnen met jonge kinderen.

Tijdens de morgendienst is er crèche voor de jongste kinderen.

Regelmatig zijn er bijzondere diensten, waaronder doopdiensten, eenmaal per jaar (op eerste Pinksterdag) is er een belijdenisdienst en er is jaarlijks een scholendienst met medewerking van leerlingen van basisscholen in Berkel en Rodenrijs.

Avonddienst

Cantatedienst PG Berkel en Rodenrijs

Cantatedienst

De avonddienst begint om 19:00 uur en heeft vaak een bijzonder karakter; zo zijn er zangdiensten, verdiepende diensten, jeugd- en cantatediensten:

  • 1e zondag van de maand - reguliere dienst
  • 2e zondag van de maand - zangdienst
  • 3e zondag van de maand - verdiepingsdienst
  • 4e zondag van de maand (als er 5 zondagen zijn) - dienst van rust en verstilling
  • laatste zondag van de maand - jeugddienst

Aansprekende kerkdiensten

In de kerkdienst zingen en bidden wij en lezen wij uit de Bijbel en luisteren naar Gods woord. 

Kinderen

Voor de jongste kinderen (tot vier jaar) is er elke zondagmorgen crèche in Zalencentrum Rehoboth. Voor de kinderen van de basisschool is er tijdens de dienst een kindermoment. Daarna gaan zij naar hun eigen viering. Voor het slotlied en de zegen komen ze weer terug.

 

Na de kerkdienst

Vaak is er na de kerkdienst ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over het thema van die kerkdienst.

Heilig Avondmaal

Vijfmaal per jaar vieren wij het Heilig Avondmaal. Dan gedenken wij dat Jezus is gestorven om ons met God te verzoenen. Daardoor heeft Hij ons bevrijd van alle schuld.

Beamer

Alles wat wij zingen, uit de Bijbel lezen, en meer, is tijdens de kerkdienst op de beamer te zien.

Agenda

Kijk in de agenda voor actuele informatie over onze kerkdiensten en andere activiteiten.

Kansel Dorpskerk

Doordeweekse kerkdiensten

Er zijn diverse doordeweekse diensten, zoals de avonddiensten op Biddag en Dankdag. En in de Stille Week (de week voor Pasen) zijn er vespers. 

Huwelijksdiensten Dorpskerk

Huwelijksdiensten

Regelmatig zijn er huwelijksdiensten in de Dorpskerk. Bij de predikanten kun je terecht voor meer informatie over de mogelijkheden.

Uitvaartdiensten vanuit de Dorpskerk

Uitvaartdiensten

Er zijn regelmatig uitvaartdiensten in de Dorpskerk.
Meer informatie is te krijgen via de predikanten.

Meekijken

Al onze kerkdiensten worden live uitgezonden en zijn via YouTube en Kerkomroep mee te kijken.
Ook na afloop zijn veel kerkdiensten nog terug te zien.