Skip to main content

Diaconie betekent dienen. De diaconie heeft tot taak te delen van wat de gemeente aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht plaatsvindt.

Het ‘doen’ van diakenen is geïnspireerd op het evangelie. Diakenen zijn gericht op het voorkómen, opheffen, verminderen en uithouden van lijden en nood van (groepen) mensen. Diakenen richten zich daarnaast op het scheppen van rechtvaardige verhoudingen in kerk en samenleving. Zowel dichtbij, in Berkel en Rodenrijs, maar ook op andere plaatsen, zowel in Nederland als wereldwijd.

Contact en informatie

Voor meer informatie neem contact op met de Diaconie