Skip to main content

De kerkrentmeesters zijn verantwoordelijk voor de onroerende zaken van de gemeente, zoals het kerkgebouw. Daarnaast zorgen zij voor voldoende (geld)middelen, waaronder geldwerving en financieel beheer.

Jaarlijks organiseren de kerkrentmeesters de actie Kerkbalans, waarmee gemeenteleden hun vaste vrijwillige (financiële) bijdrage kunnen leveren. Bij financieel beheer hoort ook het opstellen van de begroting en jaarrekening, de ANBI-publicatie en het maken van een meerjarenraming.

Ook de zorg voor de ledenadministratie, verzekeringen, communicatiemiddelen, het beheer van het kerkelijk archief, de exploitatie van Zalencentrum Rehoboth en het beheer van de begraafplaats naast de Dorpskerk zijn belangrijke taken van de kerkrentmeesters.

Meer informatie: Kerkrentmeesters