header-04.jpg

Uitvaartdiensten

Van elk sterfgeval wil de wijkpredikant en de wijkouderling graag in kennis worden gesteld.

Voor het leiden van een uitvaartdienst dient u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de wijkpredikant of scriba.

Bij het tellen van ons geld valt het resultaat vaak tegen, bij het tellen van onze zegeningen voelen we ons rijk