header-07.jpg

Huwelijksdiensten

U wilt trouwen in onze kerk?

Als u van plan bent het huwelijk in onze kerk te laten bevestigen en inzegenen, wilt u dan tijdig contact opnemen met de kerkenraad ? Als u beiden tot de Hervormde Gemeente van Berkel en Rodenrijs behoort, kunt u het verzoek om inzegening van het huwelijk tot 6 weken vóór de trouwdatum bij de kerkenraad indienen. Dit verzoek moet schriftelijk bij de secretaris (scriba) worden ingedient. Als één van u elders lid is van een gemeente of tot een andere kerk behoort, moet het verzoek ten minste 10 weken vóór de trouwdatum schriftelijk bij de secretaris (scriba) worden ingediend. Dan kan de kerkenraad eerst contact opnemen met de andere gemeente of kerk. Het verdient aanbeveling om daarnaast zo vroeg mogelijk contact op te nemen met de predikant die het huwelijk gaat leiden, bij voorkeur op het moment dat u de trouwdatum op het gemeentehuis afspreekt. Dan weet u zeker dat de predikant beschikbaar is en dat hij of zij de datum vrijhoudt.

Richt je eens op de Gever, en niet op de gaven.