header-03.jpg

Wat kost het om lid te worden

Hoewel de kerkelijke bijdrage een vrijwillige bijdrage is, wordt gevraagd om een bijdrage volgens de richtlijnentabel in het boekje "actie kerkbalans". Er wordt een minimum bedrag gehanteerd. Bij het vaststellen van dit minimumbedrag wordt ook rekening gehouden met het feit dat ieder lid geld kost, onder andere aan administratiekosten.

Wanneer we in Vrede willen leven geldt voor iedereen dezelfde start.

 Sluit uw naaste zonder oordeel met veel Liefde in uw hart!