header-06.jpg

Schenkingen

Erfstellingen & Legaten

De meeste mensen denken na over wat er na hun overlijden met hun bezit gebeurt. Dat is begrijpelijk. Vaak regelen mensen hun nalatenschap in een testament. Daarin kunnen zij laten vastleggen aan welke goede doelen zij iets willen nalaten.

Eén van die goede doelen is de plaatselijke Hervormde Gemeente.

Waarom geld nalaten aan de kerk? Omdat...

  • de kerk, waar elke zondag de verkondiging van het Evangelie plaatsvindt, veel mensen tot steun is;
  • de kerkelijke gemeente, zich inzet voor de medemens, zoals door het bezoeken van zieken, ouderen en zwakkeren in onze samenleving die extra aandacht nodig hebben;
  • de kerkenraad, aandacht geeft aan de jeugd door middel van jeugd en jongerenwerk;
  • de kerkgemeenschap, probeert mensen die aan de rand van de samenleving terecht gekomen zijn, weer een menswaardig bestaan te bieden; de kerk, zich inzet voor onze samenleving in haar geheel;
  • de kerkelijke gemeente een monumentaal kerkgebouw onderhoudt, dat in het centrum van ons dorp een bepalend beeld is.

Dit zijn enkele voorbeelden, waaruit blijkt dat het van groot belang is dat er in onze gemeente een kerkgemeenschap is die God dient en dienstig wil zijn naar de samenleving en daar dan ook zorg voor wil dragen. Een kerk die het waard is om ook in de toekomst kerk te kunnen zijn. Uw kerkelijke gemeente, kerkrentmeesters en/of diakenen informeren u graag over de mogelijkheden inzake erfstellingen en legaten, in het bijzonder voor speciale doeleinden de plaatselijke Hervormde Gemeente betreffende.

 

Evolutie?

Waarom moeilijk doen als het ook in zes dagen kan!