header-03.jpg

Schenkingen

Erfstellingen & Legaten

De meeste mensen denken na over wat er na hun overlijden met hun bezit gebeurt. Dat is begrijpelijk. Vaak regelen mensen hun nalatenschap in een testament. Daarin kunnen zij laten vastleggen aan welke goede doelen zij iets willen nalaten.

Eén van die goede doelen is de plaatselijke Hervormde Gemeente.

Waarom geld nalaten aan de kerk? Omdat...

  • de kerk, waar elke zondag de verkondiging van het Evangelie plaatsvindt, veel mensen tot steun is;
  • de kerkelijke gemeente, zich inzet voor de medemens, zoals door het bezoeken van zieken, ouderen en zwakkeren in onze samenleving die extra aandacht nodig hebben;
  • de kerkenraad, aandacht geeft aan de jeugd door middel van jeugd en jongerenwerk;
  • de kerkgemeenschap, probeert mensen die aan de rand van de samenleving terecht gekomen zijn, weer een menswaardig bestaan te bieden; de kerk, zich inzet voor onze samenleving in haar geheel;
  • de kerkelijke gemeente een monumentaal kerkgebouw onderhoudt, dat in het centrum van ons dorp een bepalend beeld is.

Dit zijn enkele voorbeelden, waaruit blijkt dat het van groot belang is dat er in onze gemeente een kerkgemeenschap is die God dient en dienstig wil zijn naar de samenleving en daar dan ook zorg voor wil dragen. Een kerk die het waard is om ook in de toekomst kerk te kunnen zijn. Uw kerkelijke gemeente, kerkrentmeesters en/of diakenen informeren u graag over de mogelijkheden inzake erfstellingen en legaten, in het bijzonder voor speciale doeleinden de plaatselijke Hervormde Gemeente betreffende.

Periodiek schenken aan de kerk met belasting voordeel

Een periodieke schenking is een gift aan de kerk die schriftelijk is vastgelegd in een schenkingsovereenkomst. De looptijd van deze overeenkomst is minimaal vijf jaar. U moet tenminste 1 x per jaar een vast bedrag schenken. U mag zelf bepalen of u dat jaarbedrag opsplitst in meerdere bedragen, en bijvoorbeeld elke maand een deel van het jaarlijkse bedrag aan de kerk betaalt, of dat u het jaarlijkse bedrag in een keer betaalt. Bij werkloosheid en overlijden stopt deze verplichting.

Wat zijn de voordelen voor u?
Het grote voordeel voor u is dat uw gift volledig aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen en u dus een deel van uw gift terug ontvangt van de Belastingdienst. Giften die niet schriftelijk zijn vastgelegd als periodieke schenking, zijn niet of slechts voor een klein deel aftrekbaar. Door de schenking schriftelijk vast te leggen, kunt u dus:

Minder belasting betalen doordat u schenkt

  • Meer schenken zonder dat het u meer kost
  • Het belastingvoordeel is afhankelijk van uw inkomen. Dit voordeel kan flink oplopen.

Wat zijn de voordelen voor de kerk?
Voordeel voor de kerk is dat, met uw steun, vertrouwen en financiële middelen, doelstellingen bereikt kunnen worden zoals ouderenwerk, jeugdwerk, onderhoud gebouwen enz. enz. Schenkt u uw belastingvoordeel mee dan kan de kerk op een groter bedrag rekenen, terwijl u hiervoor niet meer hoeft te betalen.

Hoe regel ik een periodieke schenking?
Wilt u de kerk steunen met een periodieke schenking dan heeft u een schenkingsovereenkomst nodig. Deze overeenkomst kan aagveraagd worden bij de KRM. Een kerkrentmeester zal de schenkinigsovereenkomst per e-mail versturen u moet daarna de schenkingsovereenkomst zelf tekenen en laten tekenen, voordat u het bedrag overmaakt.  Als u vragen heeft over dit onderwerp kunt bij hem terecht. 

Neem contact op voor vragen of voor het aanvragen van een schenkingsovereenkomst door hier te klikken.

 

Richt je eens op de Gever, en niet op de gaven.