header-01.jpg

Begraven

 

Van elk sterfgeval wil de wijkpredikant en de wijkouderling graag in kennis worden gesteld. Voor het verzorgen van een uitvaartdienst dient men zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de wijkpredikant of scriba.

 

De evolutieleer zegt dat er in het begin niets was.

En nu schijnt dat nog ontploft te zijn ook......