header-05.jpg

Oproep: Zangers gevraagd voor ‘Virtuele gemeentezang’

Nu er weinig tot geen zang klinkt in onze Dorpskerk willen we u en jou (alle leeftijden) uitnodigen om mee te zingen op virtuele wijze, zodat er toch liederen klinken in de diensten en er de mogelijkheid is om even wat bekende gezichten te zien!


Waarschijnlijk heb je in de afgelopen tijd wel eens een bijdrage van het virtuele projectkoor voorbij zien komen in een dienst; de projectleden hebben thuis a.d.h.v. een ingezongen versie door Friso Woudstra hun partij geoefend en gefilmd. Ieder stuurde zijn filmpje op naar Simon Metselaar, die hier één geheel van maakte in een mooie video en er zo dus een virtueel koor ontstond.


Nu willen we voor dit nieuwe initiatief, ‘Virtuele gemeentezang’, dezelfde aanpak hanteren en voor alle leeftijden toegankelijk maken. In de komende weken willen we graag een aantal liederen gaan opnemen die getoond gaan worden in een kerkdienst. De liederen zullen worden gekozen uit het Liedboek of Hemelhoog en zullen veelal éénstemmig zijn, zoals we ze ook in de kerk zouden zingen met elkaar. Per lied kunnen ongeveer 18 gemeenteleden meezingen, bij veel interesse zullen we elkaar dus moeten afwisselen.

Het is fijn als je handig bent in het maken van een filmpje op bijvoorbeeld je smartphone en het verzenden van bestanden via WeTransfer, of als je hier hulp bij kunt krijgen. Na aanmelding zal de communicatie via Whatsapp verlopen. Er zal bij deelname een kleine eigen bijdrage worden gevraagd ter vergoeding van de onkosten. Friso neemt de muzikale begeleiding op zich, en Simon zal alle filmpjes steeds weer samenvoegen tot één mooie videoclip.

Dus: Hou je van zingen en heb je enige ervaring? Heb je interesse, vragen of wil je je opgeven? Neem dan contact op met Corina Runhaar-Neeleman. Met elkaar vullen we de Dorpskerk weer met gezang!

Achter de wolken schijnt Gods liefde.