header-02.jpg

Diensten vanaf 20 december alleen online

Maandag 14 december heeft het Kabinet de coronamaatregelen verscherpt. Daaropvolgend heeft de landelijke kerk van de PKN aan haar gemeenten het advies uitgebracht voorlopig de deuren te sluiten voor kerkgangers. Na rijp beraad heeft de kerkenraad van onze gemeente besloten dit advies op te volgen. Daarom gaan we vanaf zondag 20 december terug naar onlinediensten zonder kerkgangers. De diensten worden live uitgezonden via Youtube en Kerkomroep. Er zal dan ook geen kindernevendienst en crèche zijn. Vooralsnog geldt dit besluit tot en met zondag 10 januari 2021.

We begrijpen dat ons besluit wellicht tot teleurstelling leidt, maar we denken er desalniettemin goed aan te doen. Allereerst weegt het advies van de landelijke kerk voor ons zwaar. Verder zou er niets veranderen als we door zouden gaan zoals voorheen, terwijl de nieuwste maatregelen van de regering een ultieme poging zijn het aantal besmettingen terug te dringen. We voelen ons als kerk die middenin de samenleving staat verantwoordelijk daaraan ons steentje bij te dragen.
We wensen u een gezegend Kerstfeest en een goede jaarwisseling vanuit het geloof dat onze omstandigheden veranderlijk zijn, maar dat Jezus Christus gisteren en heden Dezelfde is.

De kerkenraad

kerkomroeplogo youtubelogo

Het belang van het anker, ervaar je pas in de storm.