header-02.jpg

Aanscherping maatregelen kerkdiensten

De kerkenraad ziet ons genoodzaakt m.b.t. de aanscherping voor kerkdiensten en advies van de PKN tot aanvullende maatregelen voor onze kerkdiensten.

Maar eerst het goede nieuws: zowel de ochtend- als avonddiensten gaan vooralsnog gewoon door, maar wel met maar maximaal 30 bezoekers (exclusief de mensen die dienst doen in de kerk: predikant, organist, beamist, koster en dienstdoende ambtsdragers).

Wat verandert er:

  • Conform het advies van de PKN vragen we bezoekers mondkapjes te dragen bij kerkdiensten als ze zich door de kerk bewegen, dus bij binnenkomst en vertrek.
  • Voor de avonddiensten in oktober zullen mensen ook per e-mail uitgenodigd worden (maximaal 30 bezoekers). Dat betekent dat ze niet meer zonder uitnodiging mogen komen! De inventarisatie voor een zondag(ochtend) wordt hiervoor gebruikt en dan de mensen die voor de ochtend niet zijn genodigd. We beseffen dat mensen dan soms niet kunnen (de beschikbaarheid geldt voor de ochtend) dat is dan maar zo. Een betere oplossing op deze korte termijn zien we niet. Vanaf november gaan we de beschikbaarheid voor ochtend- en avonddienst te inventariseren. 

Met een hartelijk groet

Scriba van de Hervormde gemeente van Berkel en Rodenrijs

Wanneer we in Vrede willen leven geldt voor iedereen dezelfde start.

 Sluit uw naaste zonder oordeel met veel Liefde in uw hart!