header-06.jpg

Onderhoud torenspits

20200629 onderhoud torenspits 1

 

Wie heeft maandag 29 juni een grote kraan in het centrum van Berkel gezien? Deze stond bij de dorpskerk en viel nogal op! Er is onderhoud aan de torenspits uitgevoerd. Dit was noodzakelijk omdat een aantal loden ruiterstukken door storm waren los gekomen. Met een manbak in de kraan hebben 2 medewerkers van Jobse uit Middelburg het onderhoud uitgevoerd. De ruiterstukken zijn weer terug geplaatst en de torenspits is geheel geïnspecteerd. Ook deze dag was er een harde wind, maar deze was gelukkig geen spelbreker. In de middag nam de wind toe, maar de werkzaamheden waren toen uitgevoerd.

Met een groet de Kerkrentmeesters

20200629 onderhoud torenspits 22

20200629 onderhoud torenspits 32

In iets anders geloven dan jezelf vereist een zekere moed. Toch kunnen de mensen die vertrouwen op God je vertellen dat je juist door op Hem te bouwen meer moed en vrede in je hart zult vinden.