header-05.jpg

Protocol Kerkdiensten Dorpskerk (update IV)

Update V

Omdat in ons kerkgebouw de ventilatie voldoet en de 1,5 meter gegarandeerd is door de afgesproken zitplaatsen en de route, is het niet meer nodig om mondkapjes te dragen.

Vanwege afnemende besmettingscijfers wordt met ingang van (zondag 8 augustus) gemeentezang in de erediensten weer toegestaan. We zijn verheugd dat we weer gezamenlijk de naam van onze God kunnen groot kunnen maken met lofliederen.

Preambule
De kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Berkel en Rodenrijs houdt zich bij de openstelling van de Dorpskerk aan de richtlijnen van het RIVM en van de PKN. Zij vormen de basis voor dit protocol.
Als u de kerkdienst bezoekt gaan we ervan uit dat u geen coronagerelateerde verschijnselen heeft. Als u - of een van uw huisgenoten - (veel) hoest, verkouden bent of verhoging/koorts hebt, blijft u dan thuis.

Voor de kerkdienst: looproute onder begeleiding

  1. Houd te allen tijde anderhalve meter afstand tot een ander.
   (geldt niet voor gezinsleden/ huisgenoten onderling)
  2. Er zijn twee ingangen geopend: onder de toren en bij de ontmoetingsruimte.
  3. Bij beide ingangen begeleiden achtereenvolgens twee kerkenraadsleden u: een bij de buitendeur en een bij de binnendeur.
  4. Het kerkenraadslid bij de ingang nodigt u naar binnen. Wacht u buiten tot u genodigd wordt.
  5. Bij binnenkomst en bij verlaten van de kerk draagt u een mondmasker; als u zit kunt u het afdoen.
  6. Clean bij binnenkomst uw handen op de aangegeven plek.
  7. U kunt geen gebruik maken van de garderobe. Neem uw jas dus mee in de kerkzaal.
  8. De toiletten zijn niet toegankelijk (uitgezonderd in noodgevallen)
  9. Een kerkenraadslid begeleidt u naar uw plaats in de kerkzaal.
  10. U volgt de (op de grond gemarkeerde) looproute vanuit beide ingangen:
   - toegang kerkzaal via looppaden zuidkant (= kanselkant)
   - uitgang kerkzaal via looppaden noordkant (= heerlijkheidsbankenkant)
   - toegang balkon via trap noordkant; afgang balkon via trap zuidkant.

Tijdens de kerkdienst

  1. Huisgenoten zitten bij elkaar; anderen houden anderhalve meter afstand.
  2. U zit op een gemarkeerde plaats, die u wordt aangewezen door een kerkenraadslid.
  3. Gemeente zang is weer mogelijk vanaf 8 augustus 2021.
  4. Uitsluitend twee (of meer) vooraf uitgenodigde zangers met microfoon zingen
  5. De deuren van de kerkzaal blijven open voor de ventilatie.
  6. Er is een maximaal aantal personen in de kerkzaal aanwezig: 70, exclusief degenen die dienst doen.

Na de kerkdienst

  1. U verlaat de kerkzaal pas na aangeven van de predikant.
  2. U volgt de gemarkeerde route. Kwam u onder de toren binnen dan verlaat u daar ook de kerk, kwam u via de ontmoetingsruimte, dan verlaat u daar de kerk.
   Vanaf het balkon verlaat u de kerk via de uitgang die naar de graven leidt.
  3. De koster c.s. ventileert de kerk en reinigt banken, deurklinken, microfoons, spreekgestoelte, toiletten (indien gebruikt), leuningen bij de opgangen buiten.
  4. Om ongewenste opstoppingen te voorkomen verlaat u direct het kerkplein; blijft u daar niet napraten.

Crèche en kinderkerk

Er is geen crèche en geen kinderkerk.

 

Wat is de kunst van het denken?