header-07.jpg

Inventarisatie kerkdiensten 21 juni tm 30 augustus

Beste gemeenteleden,

In de maand juni is het mogelijk om met 30 kerkgangers in de kerk bijeen te zijn en vanaf juli zelfs met 100 kerkgangers (bij een inventarisatie naar de situatie van de Dorpskerk gaan we vooralsnog uit van 70 kerkgangers). Dat is in het licht van het gewone aantal aanwezigen een zeer beperkt aantal: toch zijn we dankbaar voor deze eerste stap naar meer normale omstandigheden.

Om de kerkdiensten mogelijk te maken zijn er door de overheid en de landelijke kerk richtlijnen en adviezen opgesteld. De kerkenraad heeft gekeken naar de vertaling daarvan voor onze gemeente. We willen de eerste 2 zondagen van de maand juni dan ook gebruiken om te oefenen met de kerkenraad en vanaf zondag 21 juni bent u welkom. Vooralsnog zal het tot en met de maand augustus enkel om de ochtenddienst gaan met uitzondering van de jeugddienst van 28 juni.

Het zal geen kerkdienst zijn zoals u gewend bent. Het grootste verschil is dat er geen gemeentezang zal zijn. Er zal ook in de komende diensten door een beperkt aantal zangers gezongen worden..

Het is ons niet duidelijk hoeveel kerkgangers daadwerkelijk willen komen en of er daarbij behoefte is aan crèche en kinderkerk of dat men liever de dienst thuis blijft volgen. Dat is ook prima, want alle diensten blijven te volgen via YouTube.

Wat uw keus ook is, laat het ons weten via https://forms.gle/sZctRzpL3FpUpv9F7 en beantwoord de vragen. Voor de kerkganger bieden wij de mogelijkheid om per zondag aan te geven of u wel of niet kunt komen zodat geen enkel plaats onbenut blijft. Dit met uitzondering van de Jeugddienst van 28 juni omdat we daarvoor jongeren uitnodigen. Doordat u een e-mail adres opgeeft ontvangt u per mail een uitnodiging van de kerkenraad voor welke dienst u bent ingedeeld.

Wij hopen dat we op deze manier tot een eerlijke verdeling komen van het aantal beschikbare zitplaatsen. We zien er naar uit u te ontmoeten.

Met een hartelijke groet van de kerkenraad

Achter de wolken schijnt Gods liefde.