header-04.jpg

Handen wassen, vertrouwen en volhouden

Was 6 april nog een haalbare stip op de horizon (die paar weken; dat moet toch lukken met elkaar), inmiddels heeft de overheid bekend gemaakt dat we ook in april en mei zoveel mogelijk thuis moeten blijven. Geplande groepsactiviteiten en feesten komen te vervallen, in de winkels is het afstand houden en werken doen we als het even kan vanuit huis. En dat valt lang niet altijd mee. Voor de kinderen en jongeren niet (wat kan ik nu eens gaan doen?) maar evenmin voor de ouders en ouderen en voor vele anderen die door de crisis getroffen worden (de mensen in de zorg, ZZP’ers, werkgevers, werknemers etc.).
Juist nu is het belangrijk om er als gemeente voor elkaar te zijn. En ook om woorden en liederen van bemoediging te horen. We proberen daarom het gemeenteleven zoveel mogelijk overeind te houden. Veel activiteiten zijn weliswaar stopgezet, maar de diensten willen we, aangepast aan de situatie, laten doorgaan. Ze zijn te volgen via het internet (kerkomroep.nl of via een link naar YouTube op deze website).
Tot 6 april leek te overzien, maar nu de richtdatum naar juni is verplaatst, moeten we met elkaar schakelen. Het gaat nu om een lange adem, om het volhouden met elkaar. Om volharding, om het eens bijbels te zeggen. De kracht om te volharden hoeven we gelukkig niet uit onszelf te halen. God is er ook nog. En Jezus heeft het volgehouden tot het einde. En ‘omdat Hij zelf op de proef werd gesteld en het lijden volbracht heeft, kan Hij ieder die beproefd wordt bijstaan.’ (Heb. 2, 18).

Turn your eyes upon Jesus.

Ds Gerie Stougie en ds. Aaldert Gooijer

De Bijbel is het enige boek uit de oudheid waarvan de Schrijver nog leeft