header-02.jpg
feed-image RSS feed

Nadere informatie en online overdenkingen Stille Week - update 8 april

In deze stille week zal er elke dag een video op de website verschijnen om zo bewust naar Goede Vrijdag en het Paasfeest toe te kunnen leven. Maandag en woensdag zullen dat korte bezinningsmomenten zijn, de video's van dinsdag en donderdag hebben een muzikale inhoud. Op dinsdag zingt Elise Mannah onder begeleiding van Arjan Breukhoven lijdensliederen, donderdag klinken liederen uit de Mattheuspassion, gezongen door Sytse Buwalda en begeleid door Arjan Breukhoven. Deze uitzending is rechtstreeks te volgen via kerkomroep en YouTube en begint om 19.30 uur.

 Uitzending kerkdienst Goede Vrijdag

De kerkdienst op Goede Vrijdag is net als de afgelopen diensten een online dienst. Wij hebben de gewoonte om op Goede Vrijdag het Heilig avondmaal te vieren en er is besloten om dat ook deze vrijdag te doen. Dit besluit is mede genomen vanwege het verzoek van diverse gemeenteleden om juist in deze tijd het Avondmaal te vieren. In de Dorpskerk zal net als de vorige diensten een kleine afvaardiging van de gemeente aanwezig zijn. Zij zullen met elkaar het Heilig Avondmaal in de kerk vieren, daarbij rekening houdend met de gegeven richtlijnen. U kunt via YouTube of Kerkomroep de dienst meebeleven en zo u wilt het Avondmaal op uw privéadres meevieren. Dat kan door in uw hart de maaltijd mee te beleven of door wat brood en wijn of druivensap klaar te zetten en op het aangegeven moment te gebruiken.
We hopen en verwachten dat de verkondiging en de viering tot versterking van het geloof zal zijn.

Eerste Paasdag

Ook de dienst op Eerste Paasdag is een dienst online. We weten ons met elkaar verbonden in het geloof in de opgestane Christus. Want ‘Christus, onze Heer, verrees. Halleluja!’ Trompettist Henk-Jan Drost zal aan deze dienst meewerken. Te volgen YouTube of Kerkomroep 

Linken naar overdenkingen 

Maandag Bezinningsmoment, ds. G Stougie

Dinsdag Facebook concert Via Dolorosa, Elise Mannahen Arjan Breukhoven 

Woensdag Bezinningsmoment  Ds. A. Gooijer.

Donderdag Live stream Concnert Arjan Breukhoven vanuit de dorpskerk, is pas donderdagavnd vanaf 1930 uur zichtbaar 

kom morgen terug voor de volgende link

Kinderkerk vanuit huis

Beste jongens en meiden,


Nu er een tijdje geen kinderkerk zal zijn, heb ik een goede vervangende tip.
Op de site www.creatiefkinderwerk.nl zet Mathijs Vlaardingerbroek dagelijks een Bijbelverhaal met daarbij een truc of poppenspel. Hij doet dit zo mooi; het is echt de moeite waard om je thuiswerkdag mee te beginnen. Het helpt ons steeds weer om te horen dat God altijd bij je is. In de storm is Hij bij je en ook als je nu thuis zit door dat virus. Ook op zondag zet hij er een uitgebreid programma op.

Voor de laatste 2 keer van het paasproject zijn deze verhalen gekoppeld aan het thema.
5 april - Jezus sterft (Matt 27)
12 april - Jezus staat op uit de dood (Matt 28)
Die kun je uit je eigen kinderbijbel lezen.

Heb je naast deze tips nog iets nodig van een idee of wil je gewoon even praten; neem gerust contact met me op.

Josca Punt

Kerkdienst online hoe doe ik dat ?

 

Om een kerkdienst onlinebij te wonen is naast de al bekende mogelijkheid van kerkomroep, de dienst ook te volgen via YouTube, Dit doen we om zo iedereen de mogelijkheid te geven om de kerkdiensten online te volgen.

 Kerkomroep

Dit kan via het internet ga naar kerkomroep.nl via computer, tablet of telefoon en zoek op de website naar: vind uw kerk "Berkel en Rodenrijs Dorspkerk", klik vervolgens op inloggen (gebruikersnaam en password staan in Contact). Als er een live uitzending bezig is zie je die boven aan de lijst staan, klik op luisteren of kijken.

Dit kan ook via de kerkomroep App op je telefoon, tablet of apple-tv, zoek onze kerk op en login (gebruikersnaam en password staan in Contact). Als er een live uitzending bezig is zie je die boven aan de lijst staan, klik op luisteren of kijken.

 YouTube

De uitzending zal ook worden verzorgd via livestream van Youtube. Ga naar ons kanaal op Youtube "Kerkdienst-online hervormdberkel"  of zoek op Dorpskerk Berkel en Rodenrijs en daar komt de live uitzending vanzelf in beeld.

Collecte 

Nu er voorlopig geen kerkdiensten zijn waarin we als gemeente bij elkaar komen, hebt u geen mogelijkheid om iets in de collectezak te doen. Weet dat we uw bijdrage goed kunnen gebruiken. De kerkrentmeesters hebben financiële verplichtingen en de diaconie en de zendingscommissie willen financieel kunnen bijdragen waar dat nodig is.
Het is altijd mogelijk om uw bijdrage over te maken op de bankrekening van de kerkrentmeesters (NL29 INGB 0000 380 417) en/of de diaconie (NL18 RABO 0307 4029 16) en/of de zendingscommissie (NL62 RABO 0307 4012 51), onder vermelding van ‘collecte’. In de periode dat de gemeente de kerkdiensten niet kan bijwonen, zullen alle bedragen die binnenkomen evenredig worden verdeeld over de collectedoelen. Mocht u willen doneren voor een specifieke collecte, vul dan de vermelding aan met het collectedoel zoals vermeld in Contact.
U kunt uw collectebonnen die u in deze diensten had willen geven opsparen om die vervolgens tijdens de eerst mogelijke kerkdienst in de collectezak te doen.

Direct bijdragen via Ideal:

 

Gods woord bewaar je niet in de kast, maar in je hart.