header-04.jpg
feed-image RSS feed

Aanmelden voor bezoek kerkdiensten september & oktober

Wij nodigen u graag uit om weer het formulier in te vullen, zodat wij weten hoe u de kerkdiensten in de maanden september en oktober met ons beleeft.

In verband met de huidige situatie is het aantal bezoekers momenteel vastgesteld op 70. We blijven voorlopig ochtend- en avonddiensten organiseren, maar u hoeft zich vanaf nu alleen maar voor de ochtenddiensten aan te melden. De avonddiensten worden weer vrij toegankelijk. Tijdens de ochtenddiensten zal er crèche en kinderkerk zijn. De kinderen zullen gedurende de gehele dienst in Rehoboth bij de crèche/kinderkerk zijn.

Wij willen graag een beeld krijgen hoeveel kerkgangers daadwerkelijk willen komen of dat men liever de dienst thuis blijft volgen. Dat is ook prima, want alle diensten blijven te volgen via You Tube.

Wat uw keus ook is, laat het ons weten via https://forms.gle/PrVx1GeuN3nXimaq5 en beantwoord de vragen. Voor de kerkganger bieden wij de mogelijkheid om per zondag aan te geven met hoeveel mensen u de kerkdienst wilt bezoeken, zodat geen enkele plaats onbenut blijft. Doordat u een e-mail adres opgeeft ontvangt u per mail een uitnodiging van de kerkenraad voor welke dienst u bent ingedeeld.

Wij hopen dat we op deze manier tot een eerlijke verdeling komen van het aantal beschikbare zitplaatsen. We zien er naar uit u te ontmoeten.

Met een hartelijke groet van de kerkenraad.

 

Restaureren van het voegwerk aan de toren

Stichting Vrienden van de Dorpskerk Berkel en RodenrijsLogo vrienden

Willen u laten weten dat er op donderdag 15 april as. een start wordt gemaakt met het restaureren van het voegwerk aan de toren. Deze werkzaamheden zullen ongeveer 3 weken in beslag nemen. De aannemer zal er voor zorgen dat de kerkgangers geen hinder ondervinden van de werkzaamheden.

Vriendelijke groet,

Bestuur stichting vrienden van de Dorpskerk.

 

meer weten over de stichting vrienden van de Dorpskerk klik hier

 

Jong-en-oud-Verbindingskaartenactie

jongenoudkaartenactie1Vanuit de diaconie hebben we bedacht dat het fijn zou zijn de band tussen jong en oud in de gemeente te versterken. Hiervoor willen we ruim 300 ouderen een persoonlijke kaart sturen om ze een hart onder de riem te steken, om met elkaar in contact te komen en wellicht te horen of mensen hulp kunnen gebruiken. En misschien zijn er wel ouderen die wat willen betekenen voor anderen. We hebben kaarten laten ontwerpen en drukken met een tekst en ruimte om zelf een groet te schrijven. Het staat u vrij staat uw eigen contactgegevens te vermelden zodat deze ouderen met u contact kunnen opnemen, en de contactgegevens van de diaconie staan ook al op de kaart. jongenoudkaartenactie2De kaarten hebben we al gedeeltelijk uitgedeeld onder jonge en oudere jongeren dus we zijn al aardig op gang. Wil jij ook een paar kaarten versturen? Adressen en postzegel zitten er al op, dus het is maar een kleine moeite. Meld je even bij Remmelt of Simon en we zorgen dat je ook wat kaarten krijgt om te versturen en ze liggen ook in kerk mocht je een dienst bijwonen. We vinden het leuk als je mee doet! Zo dragen we allemaal bij om de oudere gemeenteleden te laten zien dat er aan hen gedacht wordt.
Op deze manier zijn we samen kerk, denkend aan Jezus die ons oproept naar de ander om te zien. En voor de ouderen die zo’n kaart ontvangen: schroom niet om te reageren met een kaartje, mailtje of een telefoontje aan de schrijver of aan de diaconie, daar hebben we het speciaal voor bedoeld!

Namens de diaconie,
Remmelt & Simon 

 

Kaart design Sigrid Boskma

Gemeentezang: Zoekend naar licht

Gemeentezang: Genade zo groot

 

Kijk hieronder alle projectkoor liederen terug:

Koorarrangement - Friso Woudstra

Videobewerking & Natuurbeelden Siemworks

Oproep: Zangers gevraagd voor ‘Virtuele gemeentezang’

Nu er weinig tot geen zang klinkt in onze Dorpskerk willen we u en jou (alle leeftijden) uitnodigen om mee te zingen op virtuele wijze, zodat er toch liederen klinken in de diensten en er de mogelijkheid is om even wat bekende gezichten te zien!


Waarschijnlijk heb je in de afgelopen tijd wel eens een bijdrage van het virtuele projectkoor voorbij zien komen in een dienst; de projectleden hebben thuis a.d.h.v. een ingezongen versie door Friso Woudstra hun partij geoefend en gefilmd. Ieder stuurde zijn filmpje op naar Simon Metselaar, die hier één geheel van maakte in een mooie video en er zo dus een virtueel koor ontstond.


Nu willen we voor dit nieuwe initiatief, ‘Virtuele gemeentezang’, dezelfde aanpak hanteren en voor alle leeftijden toegankelijk maken. In de komende weken willen we graag een aantal liederen gaan opnemen die getoond gaan worden in een kerkdienst. De liederen zullen worden gekozen uit het Liedboek of Hemelhoog en zullen veelal éénstemmig zijn, zoals we ze ook in de kerk zouden zingen met elkaar. Per lied kunnen ongeveer 18 gemeenteleden meezingen, bij veel interesse zullen we elkaar dus moeten afwisselen.

Het is fijn als je handig bent in het maken van een filmpje op bijvoorbeeld je smartphone en het verzenden van bestanden via WeTransfer, of als je hier hulp bij kunt krijgen. Na aanmelding zal de communicatie via Whatsapp verlopen. Er zal bij deelname een kleine eigen bijdrage worden gevraagd ter vergoeding van de onkosten. Friso neemt de muzikale begeleiding op zich, en Simon zal alle filmpjes steeds weer samenvoegen tot één mooie videoclip.

Dus: Hou je van zingen en heb je enige ervaring? Heb je interesse, vragen of wil je je opgeven? Neem dan contact op met Corina Runhaar-Neeleman. Met elkaar vullen we de Dorpskerk weer met gezang!

terugblik afscheid ds. G.J. Stougie

foto's van het afscheid van ds. G.J Stougie,

drive-thru van de gemeente leden.

klik op deze link voor de foto;s

Beroepingscommissie

Nu ds. Stougie vertrokken is naar de hervormde gemeente van Pernis gaat de beroepingscommissie op zoek naar een nieuwe predikant voor onze gemeente. Dat is geen gemakkelijke opgave. Daarom heeft de kerkenraad profielschetsen geschreven van onze gemeente en van een nieuw te beroepen predikant, om zo richting en stuur te geven aan het werk van de beroepingscommissie.
Die beide profielschetsen zijn hieronder weergegeven.

met een groet 

De kerkenraad

 

 

 

 

Onderhoud torenspits

20200629 onderhoud torenspits 1

 

Wie heeft maandag 29 juni een grote kraan in het centrum van Berkel gezien? Deze stond bij de dorpskerk en viel nogal op! Er is onderhoud aan de torenspits uitgevoerd. Dit was noodzakelijk omdat een aantal loden ruiterstukken door storm waren los gekomen. Met een manbak in de kraan hebben 2 medewerkers van Jobse uit Middelburg het onderhoud uitgevoerd. De ruiterstukken zijn weer terug geplaatst en de torenspits is geheel geïnspecteerd. Ook deze dag was er een harde wind, maar deze was gelukkig geen spelbreker. In de middag nam de wind toe, maar de werkzaamheden waren toen uitgevoerd.

Met een groet de Kerkrentmeesters

20200629 onderhoud torenspits 22

20200629 onderhoud torenspits 32

Protocol Kerkdiensten Dorpskerk (update IV)

Update V

Omdat in ons kerkgebouw de ventilatie voldoet en de 1,5 meter gegarandeerd is door de afgesproken zitplaatsen en de route, is het niet meer nodig om mondkapjes te dragen.

Vanwege afnemende besmettingscijfers wordt met ingang van (zondag 8 augustus) gemeentezang in de erediensten weer toegestaan. We zijn verheugd dat we weer gezamenlijk de naam van onze God kunnen groot kunnen maken met lofliederen.

Preambule
De kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Berkel en Rodenrijs houdt zich bij de openstelling van de Dorpskerk aan de richtlijnen van het RIVM en van de PKN. Zij vormen de basis voor dit protocol.
Als u de kerkdienst bezoekt gaan we ervan uit dat u geen coronagerelateerde verschijnselen heeft. Als u - of een van uw huisgenoten - (veel) hoest, verkouden bent of verhoging/koorts hebt, blijft u dan thuis.

Voor de kerkdienst: looproute onder begeleiding

  1. Houd te allen tijde anderhalve meter afstand tot een ander.
   (geldt niet voor gezinsleden/ huisgenoten onderling)
  2. Er zijn twee ingangen geopend: onder de toren en bij de ontmoetingsruimte.
  3. Bij beide ingangen begeleiden achtereenvolgens twee kerkenraadsleden u: een bij de buitendeur en een bij de binnendeur.
  4. Het kerkenraadslid bij de ingang nodigt u naar binnen. Wacht u buiten tot u genodigd wordt.
  5. Bij binnenkomst en bij verlaten van de kerk draagt u een mondmasker; als u zit kunt u het afdoen.
  6. Clean bij binnenkomst uw handen op de aangegeven plek.
  7. U kunt geen gebruik maken van de garderobe. Neem uw jas dus mee in de kerkzaal.
  8. De toiletten zijn niet toegankelijk (uitgezonderd in noodgevallen)
  9. Een kerkenraadslid begeleidt u naar uw plaats in de kerkzaal.
  10. U volgt de (op de grond gemarkeerde) looproute vanuit beide ingangen:
   - toegang kerkzaal via looppaden zuidkant (= kanselkant)
   - uitgang kerkzaal via looppaden noordkant (= heerlijkheidsbankenkant)
   - toegang balkon via trap noordkant; afgang balkon via trap zuidkant.

Tijdens de kerkdienst

  1. Huisgenoten zitten bij elkaar; anderen houden anderhalve meter afstand.
  2. U zit op een gemarkeerde plaats, die u wordt aangewezen door een kerkenraadslid.
  3. Gemeente zang is weer mogelijk vanaf 8 augustus 2021.
  4. Uitsluitend twee (of meer) vooraf uitgenodigde zangers met microfoon zingen
  5. De deuren van de kerkzaal blijven open voor de ventilatie.
  6. Er is een maximaal aantal personen in de kerkzaal aanwezig: 70, exclusief degenen die dienst doen.

Na de kerkdienst

  1. U verlaat de kerkzaal pas na aangeven van de predikant.
  2. U volgt de gemarkeerde route. Kwam u onder de toren binnen dan verlaat u daar ook de kerk, kwam u via de ontmoetingsruimte, dan verlaat u daar de kerk.
   Vanaf het balkon verlaat u de kerk via de uitgang die naar de graven leidt.
  3. De koster c.s. ventileert de kerk en reinigt banken, deurklinken, microfoons, spreekgestoelte, toiletten (indien gebruikt), leuningen bij de opgangen buiten.
  4. Om ongewenste opstoppingen te voorkomen verlaat u direct het kerkplein; blijft u daar niet napraten.

Crèche en kinderkerk

Er is geen crèche en geen kinderkerk.

 

Kinderkerk vanuit huis

Beste jongens en meiden,

Verwerkingsbladen

Nu er een tijdje geen kinderkerk zal zijn, heb ik een goede vervangende tip.
Op de site www.creatiefkinderwerk.nl zet Mathijs Vlaardingerbroek dagelijks een Bijbelverhaal met daarbij een truc of poppenspel. Hij doet dit zo mooi; het is echt de moeite waard om je thuiswerkdag mee te beginnen. Het helpt ons steeds weer om te horen dat God altijd bij je is. In de storm is Hij bij je en ook als je nu thuis zit door dat virus. Ook op zondag zet hij er een uitgebreid programma op.

Voor de laatste 2 keer van het paasproject zijn deze verhalen gekoppeld aan het thema.
5 april - Jezus sterft (Matt 27)
12 april - Jezus staat op uit de dood (Matt 28)
Die kun je uit je eigen kinderbijbel lezen.

Heb je naast deze tips nog iets nodig van een idee of wil je gewoon even praten; neem gerust contact met me op.

Josca Punt

 • 1
 • 2

Wanneer we in Vrede willen leven geldt voor iedereen dezelfde start.

 Sluit uw naaste zonder oordeel met veel Liefde in uw hart!