header-06.jpg
feed-image RSS feed

Protocol Kerkdiensten Dorpskerk vanaf 5 December

Aanscherping regels vanaf zondag 5 december 2021

In het spoor van de verscherpte maatregelen van het kabinet gelden vanaf zondag 5 december de volgende regels.

De nieuwe regels:

- Er is nagedacht om de avonddiensten te verplaatsen naar de middag of zelfs helemaal te annuleren, maar uiteindelijk is gekozen de avonddiensten zonder gasten toch doorgang te laten vinden om 19 uur. De voorzang zal weer ingesteld worden en de diensten blijven online te volgen. Dit blijft zo totdat de regels weer bezoekers toelaten.

De regels die van kracht blijven:
- Bij binnenkomst en vertrek is een mondkapje verplicht; het mag af als u zit;
- U houdt 1,5 meter afstand bij binnenkomst en vertrek.
- Er wordt door een kerkenraadslid een plaats gewezen
- In de banken mag u alleen daar gaan zitten waar stickers met QR-codes liggen. Aan de beschikbare stoelenrijen hangt een groen lint; houd u 2 stoelen naast u vrij.
- De kinderen die naar de kinderkerk gaan worden door de ouders vóór de kerkdienst naar Rehoboth gebracht; zij worden daar ook weer opgehaald.
- U kunt alleen naar de kerk komen als u zich vooraf via het inmiddels bekende formulier van de diaconie hebt opgegeven en vervolgens bent uitgenodigd;
- Heeft u klachten die passen bij het coronavirus of heeft u recent nauw contact gehad met een coronapatiënt, blijft u dan thuis. Neem daarin uw verantwoordelijkheid;
- Bij binnenkomst in de hal ontsmet u uw handen; de galerijgangers doen dat boven;
- U neemt uw jas mee in de kerk, want de garderobe is gesloten;
- Leden van één huishouden hoeven onderling geen zitplaats open te laten.

 

Veilige gemeente, vertrouwenspersonen en VOG

In navolging van de Generale Synode van de PKN, kiest de Hervormde Gemeente van Berkel & Rodenrijs ervoor een veilige gemeente te zijn voor alle leden, overeenkomstig de intentie van onze Schepper. Dat betekent dat de leden elkaar met respect behandelen en de mensen met speciale taken en opdrachten binnen de gemeente geen misbruik van hun positie maken.


Denk daarbij aan (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, financiële malversatie, intimidatie, dreiging en pesten. De kerkenraad heeft daartoe een werkgroep aangesteld die bezig is hiervoor een beleid op te stellen wat op vier pijlers zal rusten:

  • Het kweken van bewustwording t.a.v. (seksueel) grensoverschrijdend gedrag;
  • het opstellen van een gedragscode hoe we als gemeente met elkaar om willen gaan;
  • het aanvragen van Verklaring Omtrent Gedrag voor vrijwilligers, ambtsdragers, kerkelijk werkers en predikanten;
  • het aanstellen van interne vertrouwenspersonen die kunnen worden geraadpleegd in geval van grensoverschrijdend gedrag of gevoel van onveiligheid binnen de gemeente.

Een eerste concept van het beleidsdocument Veilige Gemeente is ondertussen gepresenteerd aan de Kerkenraad en kan ter inzage worden gevraagd.

Als uitwerking van dit beleid zullen op deze pagina in de loop van 2022 de contactgegevens van onze aan te stellen interne vertrouwenspersonen te vinden zijn.

De vertrouwenspersonen zijn geen therapeut of pastoraal medewerkers of aanspreekpunt bij gewone kerkelijke meningsverschillen. Nee, zij staan een gemeentelid bij dat zich bij hen meldt in ervaren situaties van onveiligheid en ondersteunen deze persoon in het zoeken naar een oplossing.

Vertrouwenspersonen hebben volstrekte geheimhouding. Dat betekent dat zij niet over, maar met u of jou praten over wat u of jou bezighoudt. Vanuit dit beginsel wordt samen gezocht naar de weg, waarlangs wellicht de oplossing gevonden kan worden.

Zijn er vragen of suggesties betreffende het proces Veilige Gemeente, dan kunt u of jij zich melden bij een van de leden van de werkgroep Veilige Gemeente:
Remmelt Heemskerk 
Margreet Jansen
Marian Kunnen

 

App Appostel voor all uw kerkelijke geldzaken

Onze gemeente maakt gebruik van de Appostel app. Via deze app bent u altijd en overal betrokken bij onze gemeente. Met de app kunt u alle kerkelijke geldzaken op één plek beheren.
Via Appostel kunt u op een gemakkelijke manier bijvoorbeeld giften doen. Daarnaast leest u in de app onder andere nieuwsberichten van onze gemeente.
U kunt Appostel downloaden via de App Store (Apple) of Google Play (Android). Daarna kunt u in de app onze gemeente koppelen en is de app gereed voor gebruik.

Zie onder de video wat extra uitleg 

Bekijk de instructievideo's voor het installeren en gebruik op uw telefoon of tablet.

 

 

 

 

Kan ik met Appostel berichten sturen aan andere gemeenteleden of actualiteiten plaatsen?
Nee, dit is niet mogelijk. Alleen de beheerder kan een eenzijdig bericht via Appostel versturen. Hier kan niet op gereageerd worden. Om een bericht te laten plaatsen kunt u een verzoek doen aan de beheerder. De beheerder vindt u in de contactenlijst.

Wat zijn de betaalmogelijkheden voor een gift naar de kerkelijke gemeente?
Hiervoor zijn diverse mogelijkheden beschikbaar, zoals iDEAL en incasso. Daarnaast kunt u ook een tegoed aankopen via iDEAL. Hiermee kunt u geven aan de digitale collecte

Wat heb ik nodig om de appostel app te kunnen installeren?
U heeft een smartphone, tablet of ipad nodig met de meest recentste versie van het besturingssysteem of 2 versies daarvoor om de appostel app te kunnen downloaden en installeren. Voor Apple geldt dat de app werkt vanaf versie IOS 11.

Kan ik mijn giften ook terugzien in mijn account en gebruiken voor mijn aangifte?
Ja, dit kan.

Hoe kan ik mijn gegevens uploaden in Appostel?
Via uw eigen account.

Moet ik mijn foto bij mijn gegevens uploaden?
Het is aan uzelf of u wel of niet een foto uploadt. Vervolgens heeft u de keuze om uw gegevens te delen met anderen. De foto en uw gegevens worden alleen gedeeld binnen de beveiligde omgeving van Appostel van uw eigen kerkelijke gemeente.

Voldoet Appostel aan de AVG?
Met Appostel is alle privacygevoelige informatie alleen inzichtelijk voor de mensen uit uw gemeente. U bepaalt bovendien zelf welke informatie u wel en niet wilt delen binnen de app. Hiermee voldoet Appostel aan de AVG. Dit maakt Appostel een veiligere oplossing dan de diverse openbare kanalen die gemeenten gebruiken om informatie te delen.

Ik heb de Kerkgeld app al, wat moet ik doen?
U moet de nieuwe Appostel app downloaden en installeren. Het is niet nodig een nieuw account aan te maken, u kunt uw huidige inloggegevens gebruiken.

De huidige app Church gaat binnenkort verdwijnen.

 

 

Kerkenraadsweekend 2021

Op vrijdagavond 8 oktober vertrokken we met ruim twintig mensen richting Biezenmortel. Er stapten diakenen, ouderlingen, kerkrentmeesters, pastoraal medewerkers en een predikant in de verschillende auto’s.
Ik had nog geen idee wat ik kon verwachten van een nachtje weg met de kerkenraad. Ik had drukke weken op mijn werk en het voelde in mijn hoofd als een extra vulling van mijn agenda. Vergaderen met de kerkenraad in Coronatijd betekent namelijk ook gewoon veel praktische besluiten nemen met elkaar. Dingen bespreken en overwegen. Er zijn veel praktische zaken te doen in deze tijd.
Het kerkenraadsweekend bracht echter iets heel anders dan de normale vergaderingen. Er was natuurlijk meer tijd voor ontmoeting en er was uitgebreider de tijd om een onderwerp inhoudelijk vast te pakken met elkaar. Zo vulden we al pratend en ontmoetend ons weekend met drie onderdelen.

Het eerste onderdeel/ vrijdagavond:
We spraken met elkaar over het jaarthema ‘Wees heilig, want Ik ben heilig.’ Wat zegt dat jou? Wat betekent heilig zijn voor ons? Aan de hand van allerlei plaatjes gingen we daar met elkaar over in gesprek. Heilig zijn bleek nog best een moeilijk iets. Het woord heilig roept namelijk in het algemeen geen positieve associaties op. Al pratend kwamen we tot dingen als ‘apart gezet door God’, ‘dichtbij Hem leven’ en ‘elkaar nodig hebben om heilig te leven’. Heeft u daar nog mooie gedachten bij? Spreek ons gerust aan of mail ds. Aaldert Gooijer. We zullen er vast nog veel van leren dit jaar.

Het tweede onderdeel/ zaterdagochtend:
Corine Zonnenberg van Youth for Christ kwam met ons praten over tieners in de gemeente. Heel inspirerend. Jongeren hebben nodig dat we Jezus centraal zetten in de kerk, dat we hen zien, bij naam kennen en dat we hun willen voorleven en vertellen wat christen zijn in ons dagelijks leven voor ons betekent. Dit is natuurlijk kort samengevat. Er komt vast nog een vervolg op deze ochtend. We betrekken u daar als gemeente heel graag in. Wordt vervolgd.

Het derde onderdeel/ zaterdagmiddag:
We spraken met de hele kerkenraad over het thema ‘veilige gemeente’ zijn. Hoe kunnen we het in onze gemeente zo veilig mogelijk maken. Welke stappen zijn daarvoor nodig? Een kleine commissie had al veel werk verzet en op die middag hebben we als kerkenraad daarover gesproken. Dit is natuurlijk niet een heel luchtig onderwerp, maar het is zeker dat het aan de orde moest komen en daar was deze middag rustig de tijd voor.
Tussen de onderdelen door genoten we van een wandeling, een spelletje Kubb, een lekkere maaltijd, een goed gesprek, een goede grap en maakten we een groepsfoto. We vertrokken opgeladen weer terug naar huis. Hopelijk gaat u daar iets van merken in de gemeente.
Ik kijk terug op een heel fijn weekend. Ouderling zijn kent vele kanten en verrijkt jezelf.

Groet
Josca Punt

Bekijk hieronder de sfeer impressie 

 

Aanmelden voor bezoek kerkdiensten

Wij nodigen u graag uit om weer het formulier in te vullen, zodat wij weten hoe u de kerkdiensten in de maanden september en oktober met ons beleeft.

In verband met de huidige situatie is het aantal bezoekers momenteel vastgesteld op 150. We blijven voorlopig ochtend- en avonddiensten organiseren, maar u hoeft zich vanaf nu alleen maar voor de ochtenddiensten aan te melden. De avonddiensten worden weer vrij toegankelijk. Tijdens de ochtenddiensten zal er crèche en kinderkerk zijn. De kinderen zullen gedurende de gehele dienst in Rehoboth bij de crèche/kinderkerk zijn.

Wij willen graag een beeld krijgen hoeveel kerkgangers daadwerkelijk willen komen of dat men liever de dienst thuis blijft volgen. Dat is ook prima, want alle diensten blijven te volgen via You Tube.

Wat uw keus ook is, laat het ons weten via https://forms.gle/PrVx1GeuN3nXimaq5 en beantwoord de vragen. Voor de kerkganger bieden wij de mogelijkheid om per zondag aan te geven met hoeveel mensen u de kerkdienst wilt bezoeken, zodat geen enkele plaats onbenut blijft. Doordat u een e-mail adres opgeeft ontvangt u per mail een uitnodiging van de kerkenraad voor welke dienst u bent ingedeeld.

Wij hopen dat we op deze manier tot een eerlijke verdeling komen van het aantal beschikbare zitplaatsen. We zien er naar uit u te ontmoeten.

Met een hartelijke groet van de kerkenraad.

 

Restaureren van het voegwerk aan de toren

Stichting Vrienden van de Dorpskerk Berkel en RodenrijsLogo vrienden

Willen u laten weten dat er op donderdag 15 april as. een start wordt gemaakt met het restaureren van het voegwerk aan de toren. Deze werkzaamheden zullen ongeveer 3 weken in beslag nemen. De aannemer zal er voor zorgen dat de kerkgangers geen hinder ondervinden van de werkzaamheden.

Vriendelijke groet,

Bestuur stichting vrienden van de Dorpskerk.

 

meer weten over de stichting vrienden van de Dorpskerk klik hier

 

Gemeentezang: Zoekend naar licht

Gemeentezang: Genade zo groot

 

Kijk hieronder alle projectkoor liederen terug:

Koorarrangement - Friso Woudstra

Videobewerking & Natuurbeelden Siemworks

Oproep: Zangers gevraagd voor ‘Virtuele gemeentezang’

Nu er weinig tot geen zang klinkt in onze Dorpskerk willen we u en jou (alle leeftijden) uitnodigen om mee te zingen op virtuele wijze, zodat er toch liederen klinken in de diensten en er de mogelijkheid is om even wat bekende gezichten te zien!


Waarschijnlijk heb je in de afgelopen tijd wel eens een bijdrage van het virtuele projectkoor voorbij zien komen in een dienst; de projectleden hebben thuis a.d.h.v. een ingezongen versie door Friso Woudstra hun partij geoefend en gefilmd. Ieder stuurde zijn filmpje op naar Simon Metselaar, die hier één geheel van maakte in een mooie video en er zo dus een virtueel koor ontstond.


Nu willen we voor dit nieuwe initiatief, ‘Virtuele gemeentezang’, dezelfde aanpak hanteren en voor alle leeftijden toegankelijk maken. In de komende weken willen we graag een aantal liederen gaan opnemen die getoond gaan worden in een kerkdienst. De liederen zullen worden gekozen uit het Liedboek of Hemelhoog en zullen veelal éénstemmig zijn, zoals we ze ook in de kerk zouden zingen met elkaar. Per lied kunnen ongeveer 18 gemeenteleden meezingen, bij veel interesse zullen we elkaar dus moeten afwisselen.

Het is fijn als je handig bent in het maken van een filmpje op bijvoorbeeld je smartphone en het verzenden van bestanden via WeTransfer, of als je hier hulp bij kunt krijgen. Na aanmelding zal de communicatie via Whatsapp verlopen. Er zal bij deelname een kleine eigen bijdrage worden gevraagd ter vergoeding van de onkosten. Friso neemt de muzikale begeleiding op zich, en Simon zal alle filmpjes steeds weer samenvoegen tot één mooie videoclip.

Dus: Hou je van zingen en heb je enige ervaring? Heb je interesse, vragen of wil je je opgeven? Neem dan contact op met Corina Runhaar-Neeleman. Met elkaar vullen we de Dorpskerk weer met gezang!

terugblik afscheid ds. G.J. Stougie

foto's van het afscheid van ds. G.J Stougie,

drive-thru van de gemeente leden.

klik op deze link voor de foto;s

Beroepingscommissie

Nu ds. Stougie vertrokken is naar de hervormde gemeente van Pernis gaat de beroepingscommissie op zoek naar een nieuwe predikant voor onze gemeente. Dat is geen gemakkelijke opgave. Daarom heeft de kerkenraad profielschetsen geschreven van onze gemeente en van een nieuw te beroepen predikant, om zo richting en stuur te geven aan het werk van de beroepingscommissie.
Die beide profielschetsen zijn hieronder weergegeven.

met een groet 

De kerkenraad

 

 

 

 

  • 1
  • 2

Als je niet van God bent, van wie ben je dan?