header-07.jpg
feed-image RSS feed

Inventarisatie kerkdiensten november en december

De afgelopen maanden hebben wij gemerkt dat er genoeg belangstelling was om de kerkdiensten te bezoeken. Helaas is door een toename van het aantal Corona-besmettingen het aantal bezoekers voor een kerkdienst momenteel vastgesteld op 30. Echter, we blijven voorlopig ochtend- en avonddiensten organiseren. Tijdens de ochtenddiensten zal er crèche en kinderkerk zijn.

Het is ons niet duidelijk hoeveel kerkgangers daadwerkelijk willen komen of dat men liever de dienst thuis blijft volgen. Dat is ook prima, want alle diensten blijven te volgen via You Tube.

Wat uw keus ook is, laat het ons weten via https://forms.gle/9ksQ4YQcko9RatEV9 en beantwoord de vragen. Voor de kerkganger bieden wij de mogelijkheid om per zondag aan te geven of u wel of niet kunt komen zodat geen enkele plaats onbenut blijft. Doordat u een e-mail adres opgeeft ontvangt u per mail een uitnodiging van de kerkenraad voor welke dienst u bent ingedeeld.

Wij hopen dat we op deze manier tot een eerlijke verdeling komen van het aantal beschikbare zitplaatsen. We zien er naar uit u te ontmoeten.

Met een hartelijke groet van de kerkenraad.

 

Aanscherping maatregelen kerkdiensten

De kerkenraad ziet ons genoodzaakt m.b.t. de aanscherping voor kerkdiensten en advies van de PKN tot aanvullende maatregelen voor onze kerkdiensten.

Maar eerst het goede nieuws: zowel de ochtend- als avonddiensten gaan vooralsnog gewoon door, maar wel met maar maximaal 30 bezoekers (exclusief de mensen die dienst doen in de kerk: predikant, organist, beamist, koster en dienstdoende ambtsdragers).

Wat verandert er:

  • Conform het advies van de PKN vragen we bezoekers mondkapjes te dragen bij kerkdiensten als ze zich door de kerk bewegen, dus bij binnenkomst en vertrek.
  • Voor de avonddiensten in oktober zullen mensen ook per e-mail uitgenodigd worden (maximaal 30 bezoekers). Dat betekent dat ze niet meer zonder uitnodiging mogen komen! De inventarisatie voor een zondag(ochtend) wordt hiervoor gebruikt en dan de mensen die voor de ochtend niet zijn genodigd. We beseffen dat mensen dan soms niet kunnen (de beschikbaarheid geldt voor de ochtend) dat is dan maar zo. Een betere oplossing op deze korte termijn zien we niet. Vanaf november gaan we de beschikbaarheid voor ochtend- en avonddienst te inventariseren. 

Met een hartelijk groet

Scriba van de Hervormde gemeente van Berkel en Rodenrijs

Onderhoud torenspits

20200629 onderhoud torenspits 1

 

Wie heeft maandag 29 juni een grote kraan in het centrum van Berkel gezien? Deze stond bij de dorpskerk en viel nogal op! Er is onderhoud aan de torenspits uitgevoerd. Dit was noodzakelijk omdat een aantal loden ruiterstukken door storm waren los gekomen. Met een manbak in de kraan hebben 2 medewerkers van Jobse uit Middelburg het onderhoud uitgevoerd. De ruiterstukken zijn weer terug geplaatst en de torenspits is geheel geïnspecteerd. Ook deze dag was er een harde wind, maar deze was gelukkig geen spelbreker. In de middag nam de wind toe, maar de werkzaamheden waren toen uitgevoerd.

Met een groet de Kerkrentmeesters

20200629 onderhoud torenspits 22

20200629 onderhoud torenspits 32

Gebed is de sleutel van de morgen en de grendel van de avond.