header-03.jpg

Op toonhoogte blijven

'Midden voor de troon zag ik een lam staan.

Het zag eruit alsof het geslacht was...' (Openb. 5)

Lees meer

Sstt. s.s.t.t. SStt.

Sstt. s.s.t.t. Sstt.
Deze meditatie bestaat uit drie onderdelen die met elkaar verbonden zijn door sstt

Lees meer

Mijn hele leven leef ik naar U toe

Mijn hele leven leef ik naar U toe
(Psalm 119: 63, berijmd)

Wie is Jezus?
Het Evangelie van Markus biedt ons geen biografie van Jezus. Het is een uitwerking van de belijdenis in het allereerste vers: ´Het begin van het Evangelie van Jezus Christus, Zoon van God´. Markus laat stem en tegenstem klinken rond deze belijdenis.

Lees meer

Hij komt de volken troosten

November was een maand met veel mogelijkheden tot gedenken. Alleen al de overgang naar de winter gaf stof tot nadenken: korter de dagen, langer de donkerheid; minder buiten, meer binnen. Daarbij de herdenkingen; de Val van de Berlijnse Muur; de dodenherdenking in Engeland in het teken van honderd jaar Eerste Wereldoorlog; en op de laatste zondag van het kerkelijk jaar herdachten wij de zevenentwintig gemeenteleden die ons dit jaar ontvallen zijn. Je hart zou er zwaar van worden; zeker bij herinneringen aan een persoonlijk geleden verlies, of door de weemoed over een naderend afscheid.

Lees meer

Totdat?

Soms staan er van die kleine woordjes in een tekst die je nauwelijks opvallen. Je leest ze niet echt, ze dringen niet tot je door. Maar soms zijn juist die kleine woordjes veelzeggend. Zo is het met een Bijbeltekst uit 1 Korinthe 15. In dit hoofdstuk schrijft Paulus over de betekenis van de opstanding van Jezus – het is eigenlijk een Paas-evangelie. En opeens staat er een vers met een klein maar veelzeggend woordje.

'Want Jezus moet als koning heersen, totdat Hij (God) al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft' (1 Kor. 15: 25).

Lees meer

Twaalf redenen om God te loven

In twee avonddiensten stonden de Psalmen centraal. In de dienst met de Psalmbewerkingen van Sela dachten we na over Psalm 91; over Psalm 146 in de tweede Psalmendienst.

Lees meer

Richt je eens op de Gever, en niet op de gaven.