header-08.jpg

Erediensten

Alle erediensten staan voor u op een rijtje onder het Kopje Doen! bij agenda.

Er zijn verschillende soorten diensten.

De reguliere diensten, waarin bijvoorbeeld ook gedoopt wordt of het Heilig Avondmaal wordt gevierd. Dit geven we aan in de agenda. Ook is er 's avonds iedere laatste zondag van de maand een jeugddienst. Speciale aandacht vragen wij u voor de Anders-dan-anders diensten. Verschillende thema's zijn al de revue gepasseerd. Houd u de site en de agenda in de gaten. Vast en zeker zit er iets bij, waarvan u denkt: dat is de moeite waard.

Stil zijn voor God, hem danken, prijzen, eren en dienen. U/ jij bent ook van harte welkom !

 

 

met de bijbel in de hand

 

In iets anders geloven dan jezelf vereist een zekere moed. Toch kunnen de mensen die vertrouwen op God je vertellen dat je juist door op Hem te bouwen meer moed en vrede in je hart zult vinden.