header-03.jpg

Gouden Griffelkring

Gouden Griffelkring

Welkom op de kring in de Gouden Griffelbuurt:
(de wijk tussen zo ongeveer het station Berkel-Westpolder / de Weidebloembuurt / Klapwijkseweg). We maken een nieu-we start in het nieuwe seizoen. Met elkaar zullen we de onderwerpen van de kringavond bepalen.
Een gesprekskring is niet alleen opbouwend voor je ge-loofsleven, maar ook gewoon gezellig en verrijkend voor jezelf en die ander! En nieuwe input is van harte welkom!

Contactpersoon is Margrietha Koningen

In iets anders geloven dan jezelf vereist een zekere moed. Toch kunnen de mensen die vertrouwen op God je vertellen dat je juist door op Hem te bouwen meer moed en vrede in je hart zult vinden.