header-04.jpg

Het geweld in het Oude Testament: hoort dat bij onze God?

Het geweld in het Oude Testament: hoort dat bij onze God?

Wreed. Gewelddadig. Onbegrijpelijk. Bepaalde hoofdstukken uit het Oude Testament roepen nogal wat vragen bij ons op. Wat moeten wij denken van al die oorlogen? Waarom moesten al die andere volkeren worden uitgeroeid? Hoe zit het met al die wraakgebeden? Past dit bij de God van de Bijbel? Past dit bij de Vader van Jezus Christus Die het toch heeft over liefde en vergeving?

We kunnen er natuurlijk voor kiezen om deze moeilijke vragen links te laten liggen en de daarbij behorende hoofdstukken uit de Bijbel over te slaan, maar dat willen we dit seizoen juist niet doen. We gaan met elkaar juist door de betreffende hoofdstukken uit de Bijbel heen. We lezen wat er staat, proberen vervolgens de tekst in de context van de oudheid te plaatsen om zo een vollediger beeld te krijgen van deze 'geweldsteksten'. Zijn ze wer-kelijk wreed, gewelddadig en onbegrijpelijk? En ten slot-te proberen we de teksten op onszelf te betrekken: wat zeggen deze teksten ons?

Leidraad is het boekje: "Is dit onze Vader? Waarom ik van de God van het Oude Testament houd", geschreven door mevr. Hetty Lalleman (docente Oude Testament aan Spurge-on's College, Londen).
Deze studiekring staat onder leiding van ds. Aaldert Gooijer.
De eerste avond is op dinsdagavond 7 oktober, om 20.00 uur in Zalencentrum Rehoboth. Graag even opgeven.

Opgave bij: ds. Aaldert Gooijer.

In iets anders geloven dan jezelf vereist een zekere moed. Toch kunnen de mensen die vertrouwen op God je vertellen dat je juist door op Hem te bouwen meer moed en vrede in je hart zult vinden.