header-03.jpg

Woensdagochtendgebed

Tijdens de lezingen uit het Bijbelboek Handelingen was tussen de regels door te horen hoe belangrijk het gebed was voor de eerste christengemeente. De eerste christenen kwamen bij elkaar om met elkaar te bidden, zo lees je een aantal keer, en de apostelen geven aan dat zij níet voor de verdeling van het voedsel willen zorgen – hoe belangrijk ook – omdat hun hoofdtaak de verkondiging en het gebed is.
woensdagavondgebed


Nu wisten we eigenlijk al wel dat het gebed een belangrijk facet van het leven van een christen en van de gemeente is, maar we ervaren ook dat we er maar moeilijk vorm aan weten te geven: het is druk, we hebben volle agenda's, we vinden het lastig om stilte te vinden en om tot gebed te komen, ook gemeenschappelijk.


Vandaar dat we hiervoor ruimte willen creëren. Dat doen we door vanaf 19 september 2018 de Dorpskerk van 08.50 uur tot 9.45 uur te openen voor het woensdagmorgengebed. Dit zal een moment zijn met ruimte voor stilte, bezinning, voor stil gebed en voorbeden (voor mensen, de gemeente, de wereld – en ook voor persoonlijke voorbede, mocht die behoefte er zijn). Het ochtendgebed zal in eerste instantie geleid worden door één van de predikanten.

De gegevens op een rijtje:

Elke woensdagochtend: woensdagochtendgebed
Waar: in de Dorpskerk
Tijd: 08.50 uur tot  9.45 uur

Het belang van het anker, ervaar je pas in de storm.