header-01.jpg

Zangkring Tehilla

Zangkring Tehilla is:

Samen zingen in een ontspannen sfeer voor iedereen die graag in een groep met elkaar christelijke liederen wil zingen; uw/jouw leeftijd maakt niet uit. We zingen uit Taizé, Nieuwe en Oude gezangen boekje, Youth for Christ, Opwekking, en liederen van Oomen en Oosterhuis.

Oefenavonden
We oefenen elke donderdagavond in de Dorpskerk, maar rondom de vakanties slaan we 2 avonden over. De avonden starten om 20.00 uur een eindigen om 22.00 uur, om 21.00 uur is er tijd voor thee, koffie en wat lekkers. 

Muzikale leiding
Ook in het nieuwe seizoen is de muzikale leiding weer in handen van de heer Ben van Bergenhenegouwen. Onder zijn leiding hopen we ook dit jaar onze zangkunsten te verbeteren. Ook prijzen wij ons gelukkig dat we sinds kort muzikale ondersteuning hebben van een pianiste t.w. Jantine de Vogel.

Muzikale medewerking
Naast de oefenavonden werken wij ook mee aan kerkdiensten en zingen wij in speciale diensten, in verzorgingshuizen etc. Uiteraard willen we dit ruimschoots van te voren plannen. Indien u van onze medewerking gebruik wilt maken, kunt u contact opnemen met de hieronder vermelde personen.

Informatie bij:
Cas en Anneke Pannekoek

Zwart-wit denkers opgelet:

Jezus brengt kleur in je leven!