header-02.jpg

Bijbelgesprekskring Rodenrijs

De studie en overwegingen doen we ook dit seizoen o.l.v. dhr. Harald Mikkelsen. We komen 1x per maand samen. Deze kring (welke in het begin van 1960 werd opgericht door ds. G. van Noordennen) heeft deelnemers uit heel Berkel en Rodenrijs. We zouden het een goede zaak vinden als u/jij ook aan onze gesprekken zou willen deelnemen. Als er interesse is, dan bent u/ben jij daarvoor hartelijk uitgenodigd.

Ook u/jij bent hartelijk uitgenodigd om onze gespreks-kring bij te wonen in dit komende winterseizoen 2014 - 2015.
Wij komen op D.V. dinsdag 30 september a.s. om 20.00 uur weer bijeen op adres Wildersekade 98 (Leny en Frits de Vogel) om na te denken en te spreken met elkaar, o.l.v. Harald Mikkelsen. Het voorstel is het gesprek te vervol-gen daar waar we vorig seizoen geëindigd zijn, n.l. bij de Filippenzenbrief hoofdstuk 3 (2 t/m 16).

Informatie en opgave: Henk de Jong

Wat is de kunst van het denken?