header-02.jpg

Bijbelgesprekskring Rodenrijs

De studie en overwegingen doen we ook dit seizoen o.l.v. dhr. Harald Mikkelsen. We komen 1x per maand samen. Deze kring (welke in het begin van 1960 werd opgericht door ds. G. van Noordennen) heeft deelnemers uit heel Berkel en Rodenrijs. We zouden het een goede zaak vinden als u/jij ook aan onze gesprekken zou willen deelnemen. Als er interesse is, dan bent u/ben jij daarvoor hartelijk uitgenodigd.

Ook u/jij bent hartelijk uitgenodigd om onze gespreks-kring bij te wonen in dit komende winterseizoen 2018/2019.
Wij komen bijeen om na te denken en te spreken met elkaar over de 'Ontmoetingen met Jezus'aan de hand van het gelijknamige boekje van auteur J.M. Vreugdenhil. 

Informatie en opgave: Henk de Jong

Richt je eens op de Gever, en niet op de gaven.