header-06.jpg

Kerktelefoon

Voor aan huis gebonden personen bestaat de mogelijkheid de kerkdiensten mee te maken via de kerktelefoon of achteraf met behulp van opnamen op een Cd-rom.

Voor het aanvragen van een aansluiting op de kerktelefoon of voor het aanvragen van opnamen van de kerkdiensten, dient men zich te richten tot het College van Diakenen: dhr. P. Veenman.

Het is vanaf nu ook mogelijk om de diensten via internet te volgen, op de site http://www.kerkomroep.nl vindt u de diensten. Of open de kerktelefoon streams direct in uw Windows Media Player.

Dorpskerk
Kerksingel 1
2651 CC Berkel en Rodenrijs
18-04-2018 19:38 Kijk
18-04-2018 19:38 Luister
16-04-2018 12:39 Kijk
16-04-2018 12:39 Luister
16-04-2018 12:18 Kijk
16-04-2018 12:18 Luister
15-04-2018 18:41 Kijk
15-04-2018 18:41 Luister
15-04-2018 09:15 Kijk
15-04-2018 09:15 Luister

Soms moet je in goed vertrouwen een stap in de juiste richting zetten en dan zal God je tegemoet komen.

Hij zal doen wat jij niet kunt.