header-03.jpg

Kerktelefoon

Voor aan huis gebonden personen bestaat de mogelijkheid de kerkdiensten mee te maken via de kerktelefoon of achteraf met behulp van opnamen op een Cd-rom.

Voor het aanvragen van een aansluiting op de kerktelefoon of voor het aanvragen van opnamen van de kerkdiensten, dient men zich te richten tot het College van Diakenen: dhr. P. Veenman.

Het is vanaf nu ook mogelijk om de diensten via internet te volgen, op de site http://www.kerkomroep.nl vindt u de diensten. Of open de kerktelefoon streams direct in uw Windows Media Player.

Dorpskerk
Kerksingel 1
2651 CC Berkel en Rodenrijs
24-03-2019 18:45 Luister
24-03-2019 09:35 Kijk
24-03-2019 09:35 Luister
17-03-2019 18:41 Kijk
17-03-2019 18:41 Luister
17-03-2019 09:42 Kijk
17-03-2019 09:42 Luister
13-03-2019 19:09 Kijk
13-03-2019 19:09 Luister
11-03-2019 13:41 Kijk

Zwart-Wit denkers opgelet:

Jezus brengt Kleur in je leven!