header-07.jpg

Kerktelefoon

Voor aan huis gebonden personen bestaat de mogelijkheid de kerkdiensten mee te maken via de kerktelefoon of achteraf met behulp van opnamen op een Cd-rom.

Voor het aanvragen van een aansluiting op de kerktelefoon of voor het aanvragen van opnamen van de kerkdiensten, dient men zich te richten tot het College van Diakenen: dhr. P. Veenman.

Het is vanaf nu ook mogelijk om de diensten via internet te volgen, op de site http://www.kerkomroep.nl vindt u de diensten. Of open de kerktelefoon streams direct in uw Windows Media Player.

Dorpskerk
Kerksingel 1
2651 CC Berkel en Rodenrijs
21-01-2018 18:41 Kijk
21-01-2018 18:41 Luister
21-01-2018 09:10 Kijk
21-01-2018 09:10 Luister
18-01-2018 09:13 Kijk
18-01-2018 09:13 Luister
14-01-2018 18:47 Kijk
14-01-2018 18:47 Luister
14-01-2018 09:16 Kijk
14-01-2018 09:16 Luister

Het belang van het anker, ervaar je pas in de storm.