header-08.jpg

Kerktelefoon

Voor aan huis gebonden personen bestaat de mogelijkheid de kerkdiensten mee te maken via de kerktelefoon of achteraf met behulp van opnamen op een Cd-rom.

Voor het aanvragen van een aansluiting op de kerktelefoon of voor het aanvragen van opnamen van de kerkdiensten, dient men zich te richten tot het College van Diakenen: dhr. P. Veenman.

Het is vanaf nu ook mogelijk om de diensten via internet te volgen, op de site http://www.kerkomroep.nl vindt u de diensten. Of open de kerktelefoon streams direct in uw Windows Media Player.

Dorpskerk
Kerksingel 1
2651 CC Berkel en Rodenrijs
11-11-2018 18:11 Kijk
11-11-2018 18:10 Luister
11-11-2018 10:03 Kijk
11-11-2018 10:03 Luister
11-11-2018 09:51 Kijk
11-11-2018 09:51 Luister
11-11-2018 09:38 Kijk
11-11-2018 09:38 Luister
08-11-2018 08:49 Kijk
08-11-2018 08:49 Luister

Geen kaartje gehad? God houdt wel van je !