header-04.jpg

Kerktelefoon

Voor aan huis gebonden personen bestaat de mogelijkheid de kerkdiensten mee te maken via de kerktelefoon of achteraf met behulp van opnamen op een Cd-rom.

Voor het aanvragen van een aansluiting op de kerktelefoon of voor het aanvragen van opnamen van de kerkdiensten, dient men zich te richten tot het College van Diakenen: dhr. P. Veenman.

Het is vanaf nu ook mogelijk om de diensten via internet te volgen, op de site http://www.kerkomroep.nl vindt u de diensten. Of open de kerktelefoon streams direct in uw Windows Media Player.

Dorpskerk
Kerksingel 1
2651 CC Berkel en Rodenrijs
15-07-2018 18:08 Kijk
15-07-2018 18:08 Luister
15-07-2018 09:44 Kijk
15-07-2018 09:44 Luister
08-07-2018 18:51 Kijk
08-07-2018 18:51 Luister
08-07-2018 09:43 Kijk
08-07-2018 09:43 Luister
01-07-2018 18:45 Kijk
01-07-2018 18:45 Luister

Gebed is de sleutel van de morgen en de grendel van de avond.