header-05.jpg

Kerktelefoon

Voor aan huis gebonden personen bestaat de mogelijkheid de kerkdiensten mee te maken via de kerktelefoon of achteraf met behulp van opnamen op een Cd-rom.

Voor het aanvragen van een aansluiting op de kerktelefoon of voor het aanvragen van opnamen van de kerkdiensten, dient men zich te richten tot het College van Diakenen: dhr. P. Veenman.

Het is vanaf nu ook mogelijk om de diensten via internet te volgen, op de site http://www.kerkomroep.nl vindt u de diensten. Of open de kerktelefoon streams direct in uw Windows Media Player.

Dorpskerk
Kerksingel 1
2651 CC Berkel en Rodenrijs
23-09-2018 18:12 Kijk
23-09-2018 18:12 Luister
23-09-2018 09:13 Kijk
23-09-2018 09:13 Luister
22-09-2018 14:12 Kijk
22-09-2018 14:12 Luister
22-09-2018 14:09 Kijk
21-09-2018 13:51 Kijk
21-09-2018 13:51 Luister
20-09-2018 13:18 Kijk

Evolutie?

Waarom moeilijk doen als het ook in zes dagen kan!