header-05.jpg

Kerktelefoon

Voor aan huis gebonden personen bestaat de mogelijkheid de kerkdiensten mee te maken via de kerktelefoon of achteraf met behulp van opnamen op een Cd-rom.

Voor het aanvragen van een aansluiting op de kerktelefoon of voor het aanvragen van opnamen van de kerkdiensten, dient men zich te richten tot het College van Diakenen: dhr. P. Veenman.

Het is vanaf nu ook mogelijk om de diensten via internet te volgen, op de site http://www.kerkomroep.nl vindt u de diensten. Of open de kerktelefoon streams direct in uw Windows Media Player.

Dorpskerk
Kerksingel 1
2651 CC Berkel en Rodenrijs
20-01-2019 18:46 Kijk
20-01-2019 18:46 Luister
20-01-2019 09:33 Kijk
20-01-2019 09:33 Luister
13-01-2019 18:44 Kijk
13-01-2019 18:44 Luister
13-01-2019 09:44 Kijk
13-01-2019 09:44 Luister
10-01-2019 09:10 Kijk
10-01-2019 09:10 Luister

Geen kaartje gehad? God houdt wel van je !