header-02.jpg

Kerktelefoon

Voor aan huis gebonden personen bestaat de mogelijkheid de kerkdiensten mee te maken via de kerktelefoon of achteraf met behulp van opnamen op een Cd-rom.

Voor het aanvragen van een aansluiting op de kerktelefoon of voor het aanvragen van opnamen van de kerkdiensten, dient men zich te richten tot het College van Diakenen: dhr. P. Veenman.

Het is vanaf nu ook mogelijk om de diensten via internet te volgen, op de site http://www.kerkomroep.nl vindt u de diensten. Of open de kerktelefoon streams direct in uw Windows Media Player.

Dorpskerk
Kerksingel 1
2651 CC Berkel en Rodenrijs
19-05-2019 18:41 Kijk
19-05-2019 18:41 Luister
19-05-2019 18:02 Kijk
19-05-2019 09:37 Kijk
19-05-2019 09:37 Luister
18-05-2019 10:42 Kijk
18-05-2019 10:42 Luister
12-05-2019 18:50 Kijk
12-05-2019 18:50 Luister
12-05-2019 09:46 Kijk

Wie met lege handen staat, kan ze vouwen.