header-02.jpg

Kerktelefoon

Voor aan huis gebonden personen bestaat de mogelijkheid de kerkdiensten mee te maken via de kerktelefoon of achteraf met behulp van opnamen op een Cd-rom.

Voor het aanvragen van een aansluiting op de kerktelefoon of voor het aanvragen van opnamen van de kerkdiensten, dient men zich te richten tot het College van Diakenen: dhr. P. Veenman.

Het is vanaf nu ook mogelijk om de diensten via internet te volgen, op de site http://www.kerkomroep.nl vindt u de diensten. Of open de kerktelefoon streams direct in uw Windows Media Player.

Dorpskerk
Kerksingel 1
2651 CC Berkel en Rodenrijs
21-07-2019 18:54 Kijk
21-07-2019 18:54 Luister
21-07-2019 09:41 Kijk
21-07-2019 09:41 Luister
14-07-2019 18:39 Kijk
14-07-2019 18:39 Luister
14-07-2019 09:43 Kijk
14-07-2019 09:43 Luister
13-07-2019 14:05 Kijk
13-07-2019 14:05 Luister

Gods woord bewaar je niet in de kast, maar in je hart.