header-07.jpg

Jeugdraad

De jeugd heeft de toekomst. Dat is wat je hoort in de samenleving. Dat is van alle tijden. "De jeugd van tegenwoordig" wordt er vaak/soms gemopperd door de ouderen. Ook dat is van alle tijden. Het wat dichterbij huis zoekend denken we natuurlijk gelijk aan: "Laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet."

Binnen de Hervormde Gemeente Berkel en Rodenrijs is dat natuurlijk niet anders. Van de prilste jeud, Crèche, tot en met de wat oudere jeugd, Aardewerk, we willen de jeugd er wat graag bij betrekken. Maar dat zie je ook terug in de functies binnnen de kerk. Er zijn jeugdouderlingen en er is ook een jeugddiaken.

Om alles in goede banen te leiden bestaat er een Jeugdraad. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van diverse clubs zoals hiernaast rechts zichtbaar en uit de jeugdouderlingen en jeugddiaken. De Jeugdraad komt éénmaal per maand samen om diverse onderwerpen te bespreken met betrekking tot het Jeugdwerk.

Heeft u vragen en/of opmerkingen? Neem contact op met de jeugdraad.  

Secretaris: Arianne Blokland

 

Gods woord bewaar je niet in de kast, maar in je hart.