header-07.jpg

Catechisatie

Catechese is binnen onze gemeente verdeeld in een aantal verschillende groepen.

Belijdeniscatechese Ook dit jaar starten we weer met een groep die met elkaar vragen rondom geloof en belijden wil doorpraten. Beschouw het als een intensieve cursus kernpunten van het christelijk geloof. Het is niet nodig dat u of jij al zeker weet volgend jaar belijdenis te willen doen. Maar stel: je hebt pas laten dopen en wilt er meer van weten. Of je bent pas hier getrouwd maar hebt nog wel wat vragen. Of je hikt aan tegen het avondmaal. Of je volgt al jaren de gewone catechisaties en bent toe aan een nieuwe uitdaging. Dan is dit mogelijk je plek. Ik zie uit naar leerzame en persoonlijke avonden door de inbreng van en met elkaar. Nog even dit. Misschien zijn er mensen, die bijvoorbeeld in verband met hun studie elders in het land of door veel gereis naar het buitenland liever in het weekend af en toe samenkomen. Daar is - uiteraard in overleg - ruimte voor. Gespreksleider ds. Aaldert Gooijer.

Huiscatechese Voor de leeftijdgroep van 11-15 jaar is er in onze gemeente al enkele jaren huiscatechese. Huiscatechese wil zeggen dat een gemeentelid de jongeren in de eigen huiskamer ontvangt en daar catechese geeft. Ook dit jaar gaan er weer een aantal groepen aan de slag. Aan de hand van een catechesemethode worden in achtereenvolgende jaren het Onze Vader, de Tien Geboden en de Apostolische Geloofsbelijdenis behandeld met heel veel informatie daaromheen. De jongeren zijn al persoonlijk uitgenodigd. Binnenkort ontvangen ze informatie over de groepsindeling en een uitnodiging voor de eerste keer. Voor meer informatie kunt u contact opnemen

Catechisatie 15 jaar en ouder De jongeren uit de leeftijdsgroep van 15 jaar en ouder zijn al persoonlijk benaderd voor deelname aan de catechisatie. Uit een inventarisatie is gebleken, dat de meesten op dinsdag- of donderdagavond naar catechisatie kunnen komen. Contact loopt via ds. Gerie Stougie of ds. Aaldert Gooijer.

Huwelijkscatechese De trouwdag wordt vaak tot in de puntjes voorbereid. Niets wordt aan het toeval overgelaten: waar houden we het feest, welke kleding, wie nodigen we uit? Maar ben je ook op een andere manier voorbereid op het huwelijk en op het samenleven na – en vaak ook al voor – die dag? Hoe vorm je – ook geestelijk – een huisgezin? Hoe geef je aan geloof en kerk een plek? Wat beloof je eigenlijk in de kerk? Deze en andere vragen komen aan de orde tijdens de huwelijkscatechese die gegeven wordt door de beide predikanten van onze gemeente.

Alle mensen die zich aanmelden voor een kerkelijk huwelijk in onze gemeente zijn in principe verplicht mee te doen aan deze vorm van huwelijksvoorbereiding. Elk half jaar wordt de cursus van drie avonden een keer aangeboden. Als het aantal aanmeldingen in een bepaalde periode te klein is voor een echte groep, vindt de voorbereiding plaats in de vorm van een aantal persoonlijke gesprekken met de wijkpredikant. Als je van plan bent om komend jaar te gaan trouwen, nodigen we je hierbij uit om je aan te melden voor de huwelijkscatechese. Informatie bij de beide predikanten.

Doopcatechese Als ouders tegenwoordig hun kinderen laten dopen, is dat meestal een bewuste keuze. En het is een keuze waaraan consequenties vastzitten. Als ouders beloof je namelijk dat je je kinderen in het christelijk geloof op zal voeden en dat je ze mee zal nemen naar de kerk. Om ouders erop te wijzen dat de doop een serieuze zaak is, wordt de doop van oudsher alleen bediend als er een persoonlijk gesprek heeft plaatsgevonden tussen de doopouders en een vertegenwoordiging van de kerkenraad. Tijdens dat gesprek komen de betekenis van de doop, de invulling van de doopliturgie en toekomstige geloofsopvoeding ter sprake. Sinds vorig jaar wordt het doopgesprek voortgezet in de zogenaamde ‘doopcatechese’.

Ouders die hun kinderen in een bepaald kwartaal hebben laten dopen, worden uitgenodigd voor twee avonden. Tijdens deze avonden zullen we verschillende thema’s bespreken onder leiding van de beide predikanten. Hoewel ‘doopcatechese’ misschien wat schools klinkt, gaat het niet om een schoolse vorm van catechese. Het gaat om een eerlijk gesprek over de betekenis van het geloof voor jezelf en voor je kinderen. Door er met elkaar over te praten doe je nieuwe ideeën op over geloofsopvoeding en leer je bovendien meer jonge ouders uit de gemeente kennen. Ouders die hun kinderen de afgelopen periode hebben laten dopen, zullen een uitnodiging krijgen voor deze avonden.

 

Evolutie?

Waarom moeilijk doen als het ook in zes dagen kan!