header-05.jpg
  • Home
  • Contact
  • Neem contact op met
  • Voorgangers

Wie zijn de predikanten?

Ds. A. Gooijer201606 agooijer

Wijkgemeente Zuid

Ds. A. Gooijer is sinds 2010 verbonden aan de Hervormde gemeente van Berkel en Rodenrijs.

Ik wil me graag aan u voorstellen. Mijn naam is Aaldert Gooijer, ben in 1976 geboren in Huizen, en in 2003 getrouwd met Agnes Snel. We hebben twee dochters, Esther en Mirjam en een zoon Ruben. Ik studeerde theologie aan de Universiteit van Utrecht. Binnen de vele mogelijke specialisaties die deze studie kent, heb ik gekozen voor de cultuurfilosofie en de leerstellige theologie; beide richtingen waren een ontdekkingstocht. Het is zeer leerzaam om op een afstandje over de cultuur waarin wij leven na te denken, maar zeker ook om te ontdekken hoe relevant het christelijke geloof juist in onze cultuur eigenlijk is.

Na mijn studie in Utrecht werd ik predikant in de dorpjes Varik en Heesselt, in de Betuwe, tussen Tiel en Zaltbommel aan de Waal en vanaf 2010 sta ik in Berkel en Rodenrijs. De hervormde gemeente in Berkel en Rodenrijs is een grote gemeente, waarin veel gebeurt. En dat maakt het werk van predikant ook zeer gevarieerd. Je gaat om met hoogbejaarde mensen, maar ook met jongeren, dertigers en kinderen. Er is ruimte voor studie, maar er moet ook zakelijk beleid gevoerd worden. Centraal staat daarbij de dienst op de zondagmorgen en –avond. Dan komt de gemeente samen en gaat de Bijbel open.

Tot zover over mij. Bij vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen. En u bent natuurlijk van harte welkom eens een kijkje te nemen bij een van de diensten of activiteiten. Hartelijke groet!

Contact is mogelijk via de Contact-pagina

Ds. Martina Stougie – de Wit

Wijkgemeente NoordMStougie

Op 5 juni 2022, Eerste Pinksterdag, ben ik bevestigd als predikant van de Hervormde Gemeente van Berkel en Rodenrijs. Een hele overgang, maar toch ook weer niet. Na 25 jaar gewoond en gewerkt te hebben in de prachtige provincie Friesland, ben ik weer teruggekeerd naar de provincie waar ik opgroeide. In 1966 ben ik geboren in Wenen, -en met een tussenstop in Haarlem- ben ik 1967 in Rijswijk komen wonen.

Mijn studie theologie volgde ik in Amsterdam (VU), Apeldoorn (CGK) en Kampen, en mijn werkervaring deed ik op in Amsterdam, Zaandam, Zwolle en Leeuwarden. Die werkervaring bestond voornamelijk uit kerkelijk jeugdwerk, zowel plaatselijk als provinciaal. Zo werkte ik op het toenmalig Provinciaal Hervormd Bureau in Zwolle als consulent Kerk &Jeugd voor de classes Kampen en Flevoland. Maar het werk dat mijn allergrootste passie heeft, is het werken “aan de rand”; aan de rand van de kerk en aan de rand van de samenleving. Bij het Leger des Heils in Amsterdam werkte ik bij het vrouwenpastoraat. Het werk onder straat-, raam en tippelprostituées, ooit opgezet door majoor Bosshardt.

Met mijn man Wim ging ik in 1997 vanuit Amsterdam naar Friesland. We werkten samen als predikantsechtpaar in Eastermar. We kregen drie kinderen: Lisa, Sarah en Sjoerd. Naast mijn aanstelling in Eastermar werd ik ook predikant in Raard/Foudgum in combinatie met Hantum. Drie kleine dorpen boven Dokkum.
In maart 2020 overleed Wim na een ernstige ziekte. Een intensieve en verdrietige periode voor ons als gezin en voor de gemeente Eastermar. Te meer omdat een dag na de begrafenis de landelijke lockdown in ging. Ineens stond alles stil. Na deze moeilijke (corona)tijd voelde het voor mij goed om weer verder te trekken. Het beroep uit Berkel en Rodenrijs heb ik gezien als een “knipoog van Boven”, als de leiding van God die we overigens altijd ervaren hebben, hoe moeilijk het soms ook was.

Weer terug in Zuid-Holland voelt goed, net zoals alle andere plekken waar ik gewoond of gewerkt heb. Overal ontmoet je mensen met hun bijzondere levensverhalen met hun hoogte- en dieptepunten. Overal ontmoet je het verlangen naar een goed leven, en naar een leven met God. En hoe je dat samen doet in een kerkelijke gemeente. Dankbaar ben ik dat ik nu werkzaam mag zijn in de Dorpskerk van Berkel en Rodenrijs, onderdeel van de wereldwijde kerk van Christus. Dankbaar en gerust, want het hangt gelukkig niet alleen van mijn en onze inzet af: “t is God, die trouw Zijn kerk bewaart!” 

Contact is mogelijk via de Contact-pagina.

Gods mobiel staat nooit uit !