header-02.jpg
  • Home
  • Contact
  • Neem contact op met
  • Kerkenraad

Moderamen / Kerkenraad / Diaconie / Kerkrentmeesters

Kerkenraad

201905kerkenraad

 (Foto uit 2023)

De hervormde Gemeente te Berkel en Rodenrijs heeft een zeer enthousiaste kerkenraad die bestaat uit de ouderlingen, diakenen, de kerkrentmeesters en beide predikanten. Deze vrijwilligers zijn zeer betrokken bij het kerkenwerk voor de gemeente. Naast de kerkenraad zijn ook aan aantal pastoraal en diaconaal medewerkers actief.

De gemeente bestaat uit één kerkenraad en is opgedeeld in 2 wijken Wijk Noord en Wijk Zuid. Iedere wijk heeft een predikant.

Als u verder in contact wilt komen met onze gemeente kan dat via de scriba Contact gegevens Scriba

 Wilt u meer weten wat de diaconie doet en voor u kan betekenen klik dan hier

Wilt u meer weten wat de kerkrentmeesters doen en voor u kan betekenen klik dan hier

Postadres:

Postbus 147 2650 AC Berkel en Rodenrijs

Overzicht Ambtdragers:

ambt dhr/mevr Voornaam Tussenvoegsel Achternaam  
predikant dhr. Aaldert   Gooijer  
predikant mevr. Martina   Stougie-de Wit  
           
diaken mevr. Monique   Bes-Mak  
diaken dhr. Jan   Valkenburg voorzitter diaconie
diaken mevr. Nel   Ravenek  
diaken dhr. Remmelt   Heemskerk  
diaken dhr Simon   Metselaar jeugd
diaken dhr. Pieter   Oosterwijk secretaris diaconie
diaken dhr. Peter   Veenman  
diaken mevr. Joke   Klumper-Verduijn  
diaken dhr André van der Maarl  
           
ouderling dhr. Jaap   Toet voorzitter kerkenraad
ouderling mevr Ineke   Metselaar-Rietveld  
ouderling dhr. Wouter   Vroegindeweij scriba
ouderling mevr. Annie van der Gaag-Pannekoek  
ouderling mevr. Manon   Pannekoek-Visser  
ouderling dhr. Jorrit   Huizinga jeugd
ouderling dhr. Guillaume   Verheij doelgroepouderling 25-40
ouderling mevr. Josca   Punt-Zijlstra jeugd
ouderling mevr. Nel   Nowee-Metselaar  
ouderling mevr. Rianne van der Niet-van Dam jeugd
           
ouderling-kerkrentm. dhr. Paul van der Spek voorzitter kerkrentmeesters
ouderling-kerkrentm. dhr. Peter van der Horssen  
ouderling-kerkrentm. mevr. Nina   Hoogerbrugge  
ouderling-kerkrentm. mevr. Bertha   Hofstra secretaris kerkrentmeesters
kerkrentmeester dhr. Peter   Vogels  
kerkrentmeester dhr. Arjan   Koppert  
financieel adviseur CvK dhr. Klaas   Boskma  
           
pastoraal medewerker mevr. Trudie de Jong  
pastoraal medewerker mevr. Clazien van Herk-Gijsenbergh  
pastoraal medewerker mevr. Elly de Vogel-van den Bos  
pastoraal medewerker mevr. Helma van Herk-Pannekoek  
pastoraal medewerker mevr. Margriet van der Poel - van Duijn  
pastoraal medewerker dhr. Hans   Bakker  
pastoraal medewerker mevr. Jantine de Vogel-van de Pol  
pastoraal medewerker mevr. Greet van Rijn-Lether  
pastoraal medewerker mevr. Mieke van den Bogerd  
pastoraal medewerker mevr. Ada van Gulik  
pastoraal medewerker mevr. Karin   Lansbergen  
pastoraal medewerker mevr. Monique   Smit-Verdonk  
pastoraal medewerker mevr. Angela van Schaik-de Veld  
pastoraal medewerker mevr. Arianne   Vroegindeweij-van Vuurde  
pastoraal medewerker mevr. Annelies   Breukhoven-Kakes  
diaconaal medewerker mevr. Annie   Sonneveld-Koppert  

 

Wat is de kunst van het denken?