header-06.jpg

Commissie Kerk en Israël

Kerk en Israël

We bezinnen ons op de verhouding tussen de Christelijke kerken en het Joodse volk Israël.  We proberen de  gemeente te informeren over alles wat met deze verhouding samenhangt, d.m.v. publicaties in het plaatselijk kerkblad, gemeenteavonden en studiekring.

 

 

Wie met lege handen staat, kan ze vouwen.